Papież Franciszek o osobach chorych i niepełnosprawnych

by

W niedzielę 12 czerwca podczas mszy świętej dla uczestników odbywającego się w Rzymie Jubileuszu Chorych i Niepełnosprawnych Papież Franciszek powiedział, iż „sposób, w jaki przeżywamy chorobę i niepełnosprawność jest wskaźnikiem miłości, jaką jesteśmy gotowi ofiarować. Sposób, w jaki radzimy sobie z cierpieniem i ograniczeniami jest kryterium naszej wolności”.

 

W swojej homilii Papież odniósł się do sposobu, w jaki dzisiejszy świat postrzega osoby chore i niepełnosprawne: „Uważa się dziś, że osoba chora lub niepełnosprawna nie może być szczęśliwa, ponieważ nie jest w stanie zrealizować stylu życia narzuconego przez kulturę przyjemności i rozrywki. W czasach, gdy pewna troska o ciało stała się masowym mitem, a zatem interesem ekonomicznym, to co jest niedoskonałe musi być przysłonięte, ponieważ wymierzone jest w szczęście i spokój ludzi uprzywilejowanych i ponieważ podważa model dominujący. Lepiej trzymać te osoby w separacji, w jakimś ogrodzeniu – może i złotym – czy też w „rezerwatach” litości czy pomocy społecznej, aby nie opóźniały rytmu fałszywego dobrobytu. W niektórych przypadkach, uważa się wręcz, że lepiej jest pozbyć się ich jak najszybciej, ponieważ stają się one nieznośnym obciążeniem finansowym w czasach kryzysu”.

 

Papież zdecydowanie odrzucił taki stosunek do osób niepełnosprawnych, podkreślając jak ważną rolę pełnią one w życiu społeczeństwa. „Ale w istocie jakąż iluzją żyje dzisiejszy człowiek, kiedy zamyka oczy w obliczu choroby i niepełnosprawności! Nie rozumie on prawdziwego sensu życia, które pociąga za sobą także akceptację cierpienia i ograniczeń. Świat nie staje się lepszy, ponieważ składa się wyłącznie z osób pozornie „doskonałych”, by nie powiedzieć „fałszywych”, ale kiedy wzrasta solidarność między ludźmi, wzajemna akceptacja i szacunek. Jakże prawdziwe są słowa Apostoła: „Bóg wybrał właśnie to, co niemocne, aby mocnych poniżyć” (1 Kor 1,27)!”

 

Dzień wcześniej, podczas audiencji dla uczestników seminarium o niepełnosprawnych, Papież zaapelował, by księża nie ograniczali osobom z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną dostępu do katechizacji i sakramentów. „Jeśli jesteś inny, także ty masz szansę być lepszym. Odmienność nie oznacza, że ten, kto ma pięć zmysłów, które funkcjonują dobrze, jest lepszy od tego, kto jest na przykład głuchoniemy. Wszyscy mają takie same szanse, by rozwijać się, kochać Pana, zrozumieć doktrynę chrześcijańską, wszyscy mają tę samą możliwość przyjęcia sakramentów. Zrozumiano?”. Ojciec Święty podkreślił, że parafie powinny przyjmować każdego człowieka, a dyskryminacja kogokolwiek ze względu na niepełnosprawność jest złem.

 

Źródło: ekai.pl oraz www.rp.pl

You may also like

Facebook