Papież Franciszek potępił aborcję: „Życie musi być zawsze przyjęte i chronione”

by

Swoją pięciodniową pielgrzymkę do Polski na Światowe Dni Młodzieży Papież Franciszek rozpoczął od wezwania podczas przemówienia do władz Polski: „Życie musi być zawsze przyjęte i chronione – zarówno przyjęte jak i chronione – od poczęcia aż do naturalnej śmierci, i wszyscy jesteśmy powołani, aby je szanować i troszczyć się o nie”.

 

Podczas swojego przemówienia Ojciec Święty zachęcił władze do tego, aby dotarły i pomagały wszystkim potrzebującym, w tym kobietom w ciąży. „Z drugiej strony do zadań państwa, Kościoła i społeczeństwa należy towarzyszenie i konkretna pomoc wszystkim, którzy znajdują się w sytuacji poważnej trudności, aby dziecko nigdy nie było postrzegane jako ciężar, lecz jako dar, a osoby najsłabsze i najuboższe nigdy nie były pozostawiane samym sobie”.

 

„Polityka społeczna na rzecz rodziny, pierwszej i podstawowej komórki społeczeństwa, aby wspierać te najsłabsze i najuboższe, pomagając im w odpowiedzialnym przyjęciu życia, stanie się w ten sposób jeszcze bardziej skuteczna”, podkreślał Papież.

 

Źródło: www.lifenews.com oraz radioem.pl

You may also like

Facebook