Papież o budowaniu sieci życia i ratowaniu planety

/Papież o budowaniu sieci życia i ratowaniu planety

Papież o budowaniu sieci życia i ratowaniu planety

„Ziemia nie jest dobrem, które można zmarnować, ale dziedzictwem, które należy przekazać” – podkreśla Franciszek apelując o zastanowienie się nad naszym codziennym stylem życia. Ojciec Święty zauważa, że po okresie naznaczonym chciwością posiadania i wyzyskiwaniem stworzenia nadszedł czas skruchy i nawrócenia. „Musimy podjąć zobowiązania, które ukierunkują planetę na życie, a nie na pewną śmierć” – pisze Papież w przesłaniu na Światowy dzień modlitw o ochronę stworzenia. Otwiera on ekumeniczną inicjatywę modlitw i działań na rzecz wspólnego domu, która zakończy się 4 października, we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.

Na początku orędzia Franciszek przypomina, że Bóg dał człowiekowi stworzenie jako cenny dar, którego trzeba strzec. Niestety ludzka odpowiedź została naznaczona grzechem, chciwością posiadania i eksploatacji. „Egoizmy i interesy uczyniły ze stworzenia, będącego miejscem spotkania i dzielenia się, teatr rywalizacji i konfliktów. W ten sposób zagrożone jest samo środowisko. Rzecz dobra w oczach Boga, stała się w rękach człowieka czymś, co można wyzyskiwać” – pisze Papież. Wylicza całą serię zniszczeń i degradacji, jakie nastąpiły w ostatnich latach na skutek nieustannego zanieczyszczania środowiska, intensywnej eksploatacji zasobów, praktyki wytrzebienia lasów i braku troski o zasoby wodne. Papieska ocena jest jednoznaczna.„Stworzyliśmy kryzys klimatyczny, który poważnie zagraża przyrodzie i życiu, w tym naszemu życiu” – pisze Franciszek.

Ojciec Święty podkreśla, że człowiek musi sobie przypomnieć o tym, że został powołany do odpowiedzialnego mieszkania we wspólnym domu, a nie do niepodzielnego panowania. Wzywa do tkania na nowo sieci życia, której jesteśmy częścią i ponownego odkrycia naszego powołania, jako strażników stworzenia. „Nadszedł czas skruchy i nawrócenia, powrotu do korzeni” – pisze Franciszek. Przypomina, że stworzenie jest pierwszą „księgą”, jaką Bóg otworzył przed naszymi oczyma, abyśmy, podziwiając jego uporządkowaną i piękną różnorodność, zostali doprowadzeni do miłowania i uwielbienia Stwórcy. Stąd wzywa do zanurzeniu się w stworzeniu i do wypływającej z niego modlitwy wdzięczności dla Boga Stwórcy.

Papież zachęca też do przeprowadzenia rachunku sumienia ze stylu naszego życia. Pyta na ile nasze codzienne wybory w zakresie żywności, konsumpcji, przemieszczania się, zużycia wody, energii i wielu dóbr materialnych są bezmyślne i szkodliwe. Zachęca do przyjęcia prostszego i bardziej pełnego szacunku stylu życia. Podkreśla zarazem, że obecna sytuacja domaga się od nas odważnych działań ponieważ „Ziemia nie jest dobrem, które można zmarnować, ale dziedzictwem, które należy przekazać; że nadzieja na jutro nie jest tylko pięknym uczuciem, ale zadaniem, które wymaga dziś konkretnych działań. Trzeba im dać prawdziwe odpowiedzi, a nie puste słowa; fakty, a nie złudzenia”.

Franciszek wzywa do opowiedzenia się za życiem. „Powiedzmy «nie» zachłanności konsumpcji i roszczeniom wszechmocy, drogom śmierci; podejmijmy drogi dalekosiężne, na które składają się odpowiedzialne wyrzeczenia dziś, aby zapewnić perspektywy życiowe na jutro. Nie ulegajmy przewrotnym logikom łatwych zysków, pomyślmy o przyszłości wszystkich!” – apeluje Papież w przesłaniu na Światowy dzień modlitw o ochronę stworzenia.

Beata Zajączkowska
Źródło: vaticannews.va
By | 2019-09-01T18:02:56+02:00 niedziela, 01 września 2019|Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook