Parlament Europejski zatwierdził kontrowersyjny raport dotyczący adopcji transgranicznych

by

Parlament Europejski zatwierdził 2 lutego raport pt. „Transgraniczne Aspekty Adopcji”, dotyczący uznawania adopcji dokonywanej w ramach danego kraju przez wszystkie inne państwa członkowskie Unii Europejskiej.

 

Dokument wzywa Komisję Europejską do stworzenia europejskich przepisów prawnych umożliwiających automatyczne uznawanie w innych państwach krajowych orzeczeń o adopcji (tzw. Europejskiego Certyfikatu Adopcji). Takie regulacje prawne pozwoliłyby uniknąć sytuacji, w których przybrani rodzice ponownie muszą przechodzić przez proces legislacyjny adopcji, kiedy przeprowadzają się do innego kraju.

 

Na pierwszy rzut oka raport wydaje się być wyważony. Niemniej jednak jego 11 artykuł stanowi, że „uznawanie krajowych orzeczeń o adopcji powinno być automatyczne, chyba że państwo członkowskie, w którym adopcja miała miejsce, nie posiada jurysdykcji lub jeżeli takie uznanie byłoby wyraźnie sprzeczne z porządkiem publicznym uznającego państwa członkowskiego, co podlega wykładni zgodnie z art. 21  Karty praw podstawowych Unii Europejskiej”.

 

Powyższy zapis narusza zasadę pomocniczości, pozostawiając otwarte drzwi dla subiektywnych interpretacji przepisów w odniesieniu np. do macierzyństwa zastępczego czy też adopcji dzieci przez dwie osoby tej samej płci. Taka sytuacja może generować konflikty pomiędzy państwami członkowskimi. Federacja Europejskich Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE) przygotowała z tego powodu instrukcje i wskazówki odnośnie głosowania dla europosłów, zachęcając ich do odrzucenia projektu rezolucji.

 

Raport został przyjęty przez zdecydowaną większość eurodeputowanych (533 za, 41 przeciw, 72 wstrzymujących się od głosu). Ale Komisja nie jest zobowiązana do przyjęcia zaleceń Parlamentu Europejskiego. Jednak jeśli nie zdecyduje się podążyć za zaleceniami Parlamenty, będzie musiała wyjaśnić przyczyny swojej decyzji.

 

Źródło: www.fafce.org

You may also like

Facebook