Petycja do Prezydenta RP w sprawie zmian w Konstytucji

/Petycja do Prezydenta RP w sprawie zmian w Konstytucji

Petycja do Prezydenta RP w sprawie zmian w Konstytucji

Pan Prezydent RP Andrzej Duda zaprosił do debaty na temat kształtu nowej Konstytucji RP wszystkich obywateli. W tej debacie nie może zabraknąć głosu obrońców życia! Dlatego Polska Federacja Ruchów Obrony Życia przygotowała list do pana Prezydenta, w którym postuluje doprecyzowanie art. 38 Konstytucji, tak aby nie było wątpliwości, że prawne gwarancje ochrony życia dotyczą wszystkich obywateli, od poczęcia do naturalnej śmierci.

 

 

Swój podpis pod petycją można złożyć na stronie: petycjakonstytucja.pl

 

Szanowny Pan
dr Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zachęceni przez Pana Prezydenta, odpowiadając na apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, chcemy włączyć się do narodowej debaty konstytucyjnej. Ta ważna i oczekiwana przez wiele środowisk inicjatywa jest w swej istocie wezwaniem do budowania fundamentów ustroju społecznego, godnego niepodległej Polski. Owocem zainicjowanej przez pana Prezydenta debaty ma być nowa Konstytucja.

 

Nie wyobrażamy sobie, aby zabrakło w niej precyzyjnych gwarancji prawnej ochrony życia. Dlatego, dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, postulujemy uzupełnienie obecnie obowiązującego Artykułu 38 Konstytucji RP, dotyczącego prawa do życia w ten sposób, aby przyjął on brzmienie:

 

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, od poczęcia do naturalnej śmierci.

 

Jesteśmy przekonani, że tylko Konstytucja bazująca na poszanowaniu fundamentalnego prawa do życia wszystkich obywateli, bez żadnych wyjątków, jest godna Narodu aspirującego do ustroju społecznego realizującego zasady cywilizacji życia i miłości.

By | 2017-05-09T16:51:49+02:00 wtorek, 09 maja 2017|Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook