Pielgrzymka rodzin dzieci utraconych jest jednym z kluczowych etapów, aby w światowym centrum Bożego Miłosierdzia prosić o łaskę przebaczenia

by FUNDACJA JZN
Pielgrzymka jest jednym z kluczowych etapów, aby w światowym centrum Bożego Miłosierdzia prosić o łaskę przebaczenia. Nie jest to łatwy proces. Przebaczenie nie dokonuje się z dnia na dzień, dlatego wymaga pewnego duchowego i modlitewnego towarzyszenia. O przebaczenie trzeba prosić przede wszystkim tego, który sam przebacza, czyli Boga – powiedział Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w Krakowie w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja.

5 czerwca 2021 roku odbędzie się IV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Patronat nad wydarzeniem objął ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w Krakowie zwraca uwagę, że pielgrzymka adresowana jest do rodzin dzieci, które zmarły przed narodzeniem, ale także dla rodzin dzieci, które zmarły kilka dni po narodzinach.

– Jest to spotkanie modlitewne o charakterze ogólnopolskim konsultowane z wszystkimi wydziałami duszpasterstwa rodzin w Polsce gromadzące wszystkich tych, których dotknęła śmierć dziecka, czyli nie tylko rodziców, ale rodzeństwo i dziadków. Od czterech lat rodziny gromadzą się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Wierni do Krakowa przybywają całymi rodzinami, co jest bardzo pokrzepiające – podkreślił rozmówca Radia Maryja.

Modlitwa podczas Pielgrzymki Rodzin Dzieci Utraconych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach jest bardzo ważna, gdyż „bardzo często rodzice nie mają grobu swojego dziecka, czy nie mogli bądź z własnej woli nie przeprowadzili liturgii pogrzebowej, nie pochowali swojego dziecka”.

– Liturgia zawierzenia zmarłego dziecka Bożemu Miłosierdziu ma charakter dopełnienia pożegnania, którego nie było. Z kolei dla rodziców dzieci, które odeszły w wyniku śmierci samobójczej czy w przypadku dzieci nienarodzonych, które miały kompletną liturgię pogrzebową, która stanowi wartość samą w sobie. Czas żałoby wiąże się z istotnym procesem do przepracowania straty śmierci dziecka – procesem przebaczenia. W zasadzie dopiero w późniejszych etapach żałoby, po dniach związanych bezpośrednio ze śmiercią i pogrzebem, rodzice stopniowo odkrywają proces przebaczenia i osoby, którym powinni przebaczyć, by mogły osiągnąć proces uzdrowienia. By mogli przebaczyć samemu dziecku, że odeszło, przebaczyć sobie jako rodzicowi, który często w sposób nieuzasadniony przypisuje sobie odpowiedzialność za śmierć dziecka. Nieuzasadnione poczucie winy towarzyszące rodzicom w procesie żałoby wymaga oczyszczenia i przebaczenia sobie samemu. Przebaczenia także osobom, które należały do wspólnoty rodzinnej. Są to także małżonkowie, od których dany rodzic nie otrzymał właściwego i adekwatnego wsparcia. Niestety w przypadku śmierci dzieci, które zmarły przed narodzeniem (a wielokrotnie młodzi małżonkowie latami starają się o poczęcie pierwszego dziecka, które urodzi się żywe) istnieje kwestia przebaczenia w rodzinie, wybaczenia sobie nawzajem – wskazał Piotr Guzdek.

Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach jest dla rodziców jednym z etapów na drodze przebaczenia.

– Pielgrzymka jest jednym z kluczowych etapów, aby w światowym centrum Bożego Miłosierdzia prosić o łaskę przebaczenia. Nie jest to łatwy proces. Przebaczenie nie dokonuje się z dnia na dzień, dlatego wymaga pewnego duchowego i modlitewnego towarzyszenia. O przebaczenie trzeba prosić przede wszystkim tego, który sam przebacza, czyli Boga. Pielgrzymka ma ukierunkowanie nie tylko zawierzeniowe i dziękczynne za dar życia dziecka, ale także otwarcie się rodziców na dar przebaczenia, który w procesie żałoby jest bardzo ważny – podkreślił rozmówca Radia Maryja.

– Formuła pielgrzymki wykracza poza tytułowe określenie dzieci utraconych. W przypadku dzieci zmarłych przed narodzeniem (ta tematyka jest mi bliższa) mamy systematyczny i profesjonalny rozwój pomocy w strukturach duszpasterstwa rodzin w wymiarze psychologicznym, terapeutycznym, prawno-organizacyjnym czy duchowym – podsumował Piotr Guzdek.

[Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka] organizuje rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka i oferowana jest pomoc dla najbliższych z rodziny. Prowadzone są także spotkania w ramach duszpasterstwa rodzin, które należy pamiętać, nie ograniczają się tylko i wyłącznie do przygotowania do sakramentu małżeństwa, ale towarzyszy na wszystkim etapach rozwoju życia małżeńskiego.

Źródło: radiomaryja.pl

You may also like

Facebook