Pierwsza Dama w Stanford Children’s Hospital

by FUNDACJA JZN
Pierwsza Dama odwiedziła w poniedziałek Stanford Children’s Hospital będący jedynym systemem opieki zdrowotnej w San Francisco i jednym z nielicznych w kraju przeznaczonym wyłącznie do opieki pediatrycznej i położniczej.

Lekarze, w tym polskiego pochodzenia specjalistka w dziedzinie transplantacji komórek macierzystych, zaznajomili Małżonkę Prezydenta ze specyfiką pracy na poszczególnych oddziałach oraz przełomowymi osiągnięciami współtworzących placówkę naukowców. Ośrodek specjalizuje się w opiece nad dziećmi, młodzieżą, kobietami ciężarnymi oraz świeżo po rozwiązaniu, oferując pacjentom sześć ośrodków klinicznych. Należą do nich badania mózgu i zaburzeń zachowania, chorób nowotworowych i krwiopochodnych, centrum chorób serca, mukowiscydozy i chorób płuc, transplantacji i inżynierii tkanek oraz opieki nad kobietami w ciąży i noworodkami.

Pierwsza Dama, często odwiedzająca placówki neonatologiczne i położnicze w kraju, rozmawiała z personelem medycznym m.in. o procesie diagnozowania nierozpoznanych dotychczas schorzeń i różnicach w procedurach medycznych w Europie i USA. Amerykański system opieki dopuszcza wsparcie placówek przez sponsorów, co przekłada się na dobrą kondycję finansową szpitala, która pozwala na leczenie pacjentów nieubezpieczonych. W kontekście wcześniactwa Pierwsza Dama wspomniała o niedawnym przyjściu na świat polskich sześcioraczków oraz o swoim spotkaniu z rodzicami maluchów i lekarzami odpowiedzialnymi na prowadzenie ciąży i skomplikowany poród. Rozmawiano także o stale podnoszącym się wieku kobiet decydujących się na pierwsze dziecko.

Placówka została zaprojektowana tak, by dysponować także przestrzenią dla rodziców chorych dzieci, którzy korzystają ze specjalnie przeznaczonych dla nich łóżek. Dla podopiecznych ośrodka prowadzona jest muzykoterapia, bajkoterapia i dogoterapia. Stanford Children’s Hospital przyjmuje dzieci z całego świata.  Jest także ośrodkiem badań i leczenia m.in. zespołu Marfana i mukowiscydozy, a także innych rzadkich chorób.

Źródło: prezydent.pl

You may also like

Facebook