Pierwsza edycja Wiosennej Szkoły Bioetyki

by FUNDACJA JZN
W dniach 22-23 kwietnia 2022 r. w Krakowie odbyła się Wiosenna Szkoła Bioetyki organizowana przez Interdyscyplinarną Akademię Bioetyki.

Wiosenna Szkoła Bioetyki to program szkoleń eksperckich dla bioetyków, naukowców z różnych dziedzin, personelu medycznego, studentów oraz wszystkich zainteresowanych, którzy w swojej pracy i środowisku spotykają się z tematami bioetycznymi.

– Naszym celem jest tworzenie środowiska eksperckiego, które jest oparte na wartościach. Szczególną wartością jest dla nas szacunek dla ludzkiego życia, bez względu na to, jaka jest jego jakość, którą często bardzo trudno obiektywnie ocenić – mówi prof. Błażej Kmieciak, przewodniczący Rady Naukowej Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki, która zorganizowała Wiosenną Szkołę Bioetyki. – W tego typu debacie emocje są bardzo ważne, ale dla nas ważne jest, aby nie były to tylko emocje, ale także konkretne fakty i podstawy merytoryczne – dodaje prof. Kmieciak, który w czasie WSB prowadził dyskusje i wygłosił dwa referaty dotyczące pedofilii.

Ekspercką wiedzą dzieli się także prof. Andrzej Zoll, dr Tomasz Terlikowski, dr Łukasz Cichocki, dr Jennifer Castaneda, Katarzyna Waliczek, Jarosław Maćkiewicz, Bartosz Rajski i Artur Gontarczyk. Uczestnicy mogli też wziąć udział w warsztatach dziennikarskich, skorzystać z konsultacji prawnych a także debatować w ramach sesji dyskusyjnych. 

– Wiosenna Szkoła Bioetyki ma nam dawać nowe narzędzia, by przekonywać ludzi o tym, jak życie ludzkie jest cenne. Będziemy to robić w sposób profesjonalny, naukowy, kompetentny, oderwany od moralizatorstwa i argumentów religijnych, które po prostu nie działają – podsumował Jakub Bałtroszewicz, prezes Fundacji Jeden z Nas, która realizuje program Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki.

Organizatorzy zapowiadają, że eksperckie wykłady zostały zarejestrowane i będą systematycznie publikowane na kanale Akademii Bioetyki w serwisie YouTube.

Wiosenna Szkoła Bioetyki to jeden z projektów w ramach powstałej w Krakowie Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki, której celem jest popularyzacja nauki, rozwój bioetyki i edukacji bioetycznej w Polsce, a także promocja wiedzy i badań naukowych w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych, które są nieodłącznie związane z licznymi, wciąż nowymi dylematami natury etycznej.

Interdyscyplinarna Akademia Bioetyki została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Szczegóły na www.akademiabioetyki.pl.

You may also like

Facebook