Pierwszy w Polsce w pełni dostępny koncert!

by FUNDACJA JZN
Projekt Kultura wrażliwa to nie tylko szereg szkoleń, działań edukacyjnych oraz inspiracja dla rozwoju instytucji kultury pod kątem dostępności. To również unikatowe wydarzenia artystyczne dostosowane do potrzeb wszystkich odbiorców.

Zwieńczeniem III edycji projektu Małopolska. Kultura Wrażliwa był pierwszy w Polsce w pełni dostępny koncert. Wyjątkowe wydarzenie muzyczne odbyło się 17 grudnia 2019. Na scenie w Hali Cracovia Kärcher Centrum Sportu Niepełnosprawnych wystąpił zespół November Project.

Koncert był dostępny dla wszystkich, czyli także dla osób z niepełnosprawnościami. Dla osób niedosłyszących zainstalowana została pętla indukcyjna, natomiast osoby głuche mogły usłyszeć muzykę za pośrednictwem specjalnych plecaków, dostarczonych przez Mastercard. Całe wydarzenie, piosenki i kwestie artystów, tłumaczone były na polski język migowy, a na telebimach wyświetlano teksty piosenek. Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogły skorzystać z wykonywanej na żywo audiodeskrypcji. Przestrzeń koncertowa była w pełni przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Koncert November Project był zwieńczeniem całodniowego Forum Kultury Wrażliwej. Towarzyszyło mu rozdanie świadectw dostępności dla 20 wojewódzkich instytucji kultury, które dostosowały swoją ofertę i infrastrukturę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przypomnijmy, że Małopolska. Kultura wrażliwa to projekt, który dąży do zwiększenia obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury. Jego głównym celem jest dostosowanie instytucji kultury do potrzeb każdej osoby, która jest zainteresowana aktywnym udziałem w życiu kulturalnym.

Źródło: malopolska.pl

You may also like

Facebook