Podchorki dają korki – podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej pomagają uczniom

/Podchorki dają korki – podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej pomagają uczniom

Podchorki dają korki – podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej pomagają uczniom

1 marca ruszyła akcja podchorążych Akademii Marynarki Wojennej: „Podchorki dają korki”, polegająca na udzielaniu korepetycji on-line dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich. Podchorążowie w systemie jeden na jeden pomagają w nauce swoim młodszym koleżankom i kolegom.

– Akcję rozpoczęliśmy od pomocy wychowankom z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Gdyni, jednakże możemy w ten sposób pomagać każdemu, kto takiej pomocy potrzebuje. Cieszę się bardzo, że podchorążowie wyszli z tą inicjatywą i że chętnie dzielą się swoim czasem, zdolnościami i umiejętnościami z innymi osobami – relacjonuje ks. por. Tomasz Wojciechowski, kapelan AMW, koordynujący udział w zdalnych korepetycjach.

Pomysłodawczyni akcji pchor. Weronika Słomian, podkreśla, że udział w korepetycjach cieszy się dużym powodzeniem wśród podchorążych. – W czasie pandemii chcemy pomagać innym. Ta akcja jest skierowana do uczniów, z którymi możemy podzielić się swoją wiedzą. Moi koledzy i koleżanki podchorążowie bardzo pozytywnie odpowiedzieli na taki pomysł pomocy. Jest nas wielu i wciąż czekamy na nowe zgłoszenia – podkreśla.

Po niemal miesiącu trwania, zdalnymi korepetycjami objętych jest 35 dzieci z 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 1 zespołu szkolnego i kilku indywidualnych zgłoszeń. W akcję zaangażowanych jest 35 podchorążych, a kilkudziesięciu czeka na kolejne zgłoszenia.

Pomoc udzielana jest z matematyki, chemii, biologii, fizyki, języka polskiego i historii. Podchorążowie pomagają też w nauce języków obcych angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego, a także przedmiotów typowo technicznych (np. mechanika techniczna). Akcja nabiera rozpędu i pojawiają się już zapytania spoza Trójmiasta o możliwość zgłoszenia dziecka (np. Malbork, Toruń). – Czekamy na kolejne zgłoszenia, by pomagać – zachęca kapelan AMW.

Źródło: KAI
By | 2021-03-31T17:16:14+02:00 środa, 31 marca 2021|Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook