Polscy biskupi po raz kolejny przypominają o wartości ludzkiego życia

by FUNDACJA JZN
Po raz kolejny Konferencja Episkopatu Polski przypomniała o wartości ludzkiego życia. Biskupi w komunikacie po obradach 382. Zebrania Plenarnego KEP, które zakończyło się 14 marca w Warszawie, zaprosili wszystkich ludzi dobrej woli do uczczenia Dnia Świętości Życia oraz Narodowego Dnia Życia, a także do modlitwy w intencji każdego życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci. Jednocześnie zachęcili do podjęcia we wszystkich parafiach dzieła duchowej adopcji.

Biskupi w komunikacie z 382. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski podkreślili m.in. wartość małżeństwa i rodziny ­­­­­opartej na „związku mężczyzny i kobiety, którzy w hojnym darze z siebie samych zgadzają się przyjąć i wychować potomstwoˮ. Zwrócili uwagę na to, że „właściwym czasem i pomocą rodzinie jest niedziela przeżywana na Eucharystii, przy wspólnym stole i odpoczynkuˮ.

Pasterze Kościoła w Polsce przypominają także o największej wartości, jaką jest ludzkie życie. Zapraszają wszystkich ludzi dobrej woli do podjęcia starań, aby obchody Dnia Świętości Życia oraz Narodowego Dnia Życia stały się okazją do afirmacji życia. Biskupi zachęcają do modlitwy w intencji każdego życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci. Jednocześnie proszą o podjęcie we wszystkich parafiach dzieła duchowej adopcji. „Biskupi popierają wszystkie inicjatywy mające na celu ochronę życia ludzkiego, w tym Marsze dla Życia i Rodziny, zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i diecezjalnym” – czytamy w komunikacie.

„Konferencja Episkopatu Polski z niepokojem zauważa próby ingerowania w organizację zajęć z nauczania religii w szkoleˮ – napisali biskupi, przypominając o zasadach zawartych w Rozporządzeniu MEN z 14 kwietnia 1992 roku. Podkreślili, że „zarówno religia jak i etyka to ważne zajęcia o charakterze aksjologicznym, bez których szkoła nie może w pełni realizować swoich zadań wychowawczych, decydujących o przyszłości rodziny i naroduˮ.

Źródło: episkopat.pl

You may also like

Facebook