Polska wśród 34 sygnatariuszy deklaracji za życiem złożonej w ONZ

/Polska wśród 34 sygnatariuszy deklaracji za życiem złożonej w ONZ

Polska wśród 34 sygnatariuszy deklaracji za życiem złożonej w ONZ

Mimo przegranej w jesiennych wyborach prezydenckich, Donald Trump, jeszcze przed złożeniem urzędu, walczy o powstrzymanie aborcyjnej agendy forsowanej na najwyższych międzynarodowych szczeblach. Efektem tej walki jest podpisana 22 grudnia 2020 “Geneva Consensus Declaration”.

Stany Zjednoczone wraz z 34 innymi państwami wystosowały na forum ONZ deklarację potwierdzającą prawo do życia każdego człowieka, wynikające z jego przyrodzonej godności. W dokumencie zapisano, że “nie ma czegoś takiego jak międzynarodowe prawo do aborcji” i ONZ musi opierać się w tej kwestii na prawodawstwie poszczególnych krajów.

Ambasador USA w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kelly Craft poleciła Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Antonio Guterresowi, aby szerzej udostępnił deklarację państwom członkowskim i umieścił ją w oficjalnym protokole Zgromadzenia Ogólnego, jednocześnie “wzywając wszystkie państwa członkowskie do podpisania deklaracji”.

Chociaż sam dokument nie ma charakteru wiążącego, to fakt, iż znalazł się w protokole Walnego Zgromadzenia, ma znaczenie prawne. Jest wyrażeniem postawy pro-life 34 krajów. W przyszłości może mieć to wpływ na agencje ONZ, które wdrażają swoje polityki w kwestiach dotyczących kobiet, np. opieki zdrowotnej matek.

W deklaracji zapisano m.in., że ​​”zdrowie seksualne i reprodukcyjne” – termin często używany przez agencje ONZ jako synonim aborcji – “musi zawsze promować optymalny, najwyższy możliwy do osiągnięcia standard zdrowia, bez aborcji”.

Wśród sygnatariuszy deklaracji pro-life znalazła się Polska.

Źródło: polskieradio24.pl
By | 2021-01-02T16:18:47+01:00 sobota, 02 stycznia 2021|Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook