Ponad 3 tysiące zakonnic pomaga w czasie pandemii

/Ponad 3 tysiące zakonnic pomaga w czasie pandemii

Ponad 3 tysiące zakonnic pomaga w czasie pandemii

377 sióstr posługuje we wszystkich województwach w związku z brakami personalnymi spowodowanymi epidemią. 483 siostry pracują na co dzień w placówkach medycznych, pomocy społecznej i opiekuńczo-wychowawczych; 32 jest lekarkami, a 1020 pielęgniarkami. 1137 sióstr szyje maseczki i fartuchy ochronne. Dane zgromadzone przez żeńskie zakony przytacza Katolicka Agencja Informacyjna.

Ponadto siostra Jolanta Olech urszulanka, sekretarz generalna Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce podkreśla, że ponad 300 sióstr jest dodatkowo zaangażowanych w pomoc ludziom starszym, samotnym, bezdomnym, osobom na kwarantannie. Zakonnice uszyły kilkaset tysięcy maseczek i 650 fartuchów ochronnych, m.in. dla szpitali, DPS, ZOL, Urzędów Gminy, bezdomnych.

Żeńskie zgromadzenia zakonne organizują pomoc materialną i finansową, m.in. akcje polegające na kupnie pościeli, materacy, rękawic ochronnych, środków do dezynfekcji dla szpitali i różnego rodzaju placówek.

Siostry angażują się również i same są inicjatorkami licznych akcji mających na celu wsparcie duchowne, takich jak modlitwa o ustanie pandemii, za chorych, personel medyczny. Sprawowane są Msze św. w tych intencjach, siostry codziennie odmawiają różaniec o godz. 20.30 w łączności z całym Kościołem w Polsce, organizują dodatkowe adoracje Najświętszego Sakramentu oraz podejmują post i inne wyrzeczenia.

Siostry udzielają profesjonalnej pomocy psychologicznej telefonicznie, pełnią dyżury przy telefonie zaufania, prowadzą rozmowy terapeutyczne, przygotowują projekty apostolskie oraz edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodzin przez komunikatory.

Z powodu braków kadrowych w szpitalach pracę podejmują 63 siostry; w hospicjach – 6 sióstr w DPS lub ZOL samorządowych, Caritas – 69 sióstr; w DPS, ZOL zgromadzenia, jako dodatkowy personel – 207 sióstr; w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 32 siostry.

Żeńskie zgromadzenia zakonne prowadzą m.in. szpital z 84 łóżkami; 37 zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych dla 2600 osób; 4 zakłady rehabilitacyjne; 56 domów pomocy dla dzieci i młodzieży dla ponad 3800 osób; 60 domów pomocy społecznej dla dorosłych – ponad 4300 osób; 8 placówek całodobowej opieki dla chorych i niepełnosprawnych – ok. 160 osób; 30 prywatnych domów opieki dla osób starszych i chorych – ok. 1000 osób; 7 domów dla matek z małoletnimi dziećmi – 72 osoby; 80 stołówek dla bezdomnych i punktów wydawania żywności; 120 placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży specjalnej troski, sierot naturalnych i społecznych – 1700 osób oraz 80 świetlic środowiskowych – 2700 dzieci i młodzieży.

Źródło: ekai.pl
By | 2020-05-02T08:15:06+02:00 czwartek, 30 kwietnia 2020|Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook