Poszukiwani asystenci osób niepełnosprawnych

by FUNDACJA JZN
30 zł za godzinę dla asystenta osoby niepełnosprawnej. Pracę można podjąć w Bydgoszczy w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Przewiduje się pomoc dla 150 osób z niepełnosprawnością.

Program skierowany jest do osób pełnoletnich, które mają trudności w funkcjonowaniu w życiu społecznym lub wykonywaniu codziennych czynności. Z pomocy asystenta skorzystać będzie mogła osoba posiadająca orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Program ruszy od 1 maja. Osoby niepełnosprawne będą mogły również przyjść z zaproponowanym przez siebie asystentem, jeśli spełni on stosowne wymogi.

Asystent będzie musiał posiadać wykształcenie przynajmniej średnie oraz wykazać się rocznym stażem pracy z niepełnosprawnymi lub dyplomem asystenta osoby niepełnosprawnej. Pracownik będzie mógł otrzymać maksymalnie 30 zł brutto za godzinę. Ponadto zwrócone mu zostaną koszty dojazdu do osoby niepełnosprawnej.

Do jego zadań należeć będzie m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury. Pracownik zobowiązany będzie też do pomocy w zakupach oraz w załatwianiu spraw urzędowych.

Program opłacany będzie z Funduszu Solidarnościowego. Podmiotem realizującym będzie MOPS w Bydgoszczy.

Źródło: bydgoszcz.wyborcza.pl

You may also like

Facebook