Powstaje podręcznik dla 10-latków z instruktażem, jak dokonać aborcji bez wiedzy rodziców

by FUNDACJA JZN
IAWG to Międzyagencyjna Grupa Zadaniowa ds. Zdrowia Reprodukcyjnego w Sytuacjach Kryzysowych działająca w ramach ONZ. Jej zadaniem jest przygotować program promowania aborcji dla nastolatków, według definicji ONZ osób między 10 a 19 rokiem życia, w wymiarze globalnym.

W pracach IAWG biorą udział przedstawiciele znaczących agend ONZ, rządów i innych sponsorów, organizacji pozarządowych o zasięgu międzynarodowym oraz znaczących placówek naukowych. Do komitetu zarządzającego działaniem tej grupy należą tacy zwolennicy aborcji jak: Ipas, Centrum Praw Reprodukcyjnych, Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa (IPPF), a także agend ONZ, m. in. WHO, UNFPA i UNICEF.

Obecnie IAWG pracuje nad promocją „prawa do aborcji” w warunkach pomocy humanitarnej. Kolejny krok w tych działaniach stanowi nowa instrukcja poświęcona „zdrowiu seksualnemu i reprodukcyjnemu” nastolatków w sytuacjach kryzysowych. Obejmuje ona usługi aborcyjne dla dzieci od 10 roku życia bez wiedzy i zgody rodziców.

Jako nastolatki ONZ definiuje wiek między 10 a 19 rokiem życia. Dotąd opracowane dokumenty podkreślają także, że młode nastolatki, które potrzebują opieki zdrowotnej lub chcą przerwać ciążę, mogą same wyrazić na to zgodę bez nadzoru rodziców.

Grupa robocza IAWG ustaliła pakiet minimalnych usług początkowych (MISP), który jest centralnym elementem w jej instrukcjach. Obejmuje on bezpieczną aborcję w pełnym zakresie prawa w warunkach pomocy humanitarnej. Doprowadziło to do wielokrotnego odrzucania MISP z negocjowanych dokumentów ONZ na forum międzynarodowym.

Jak podaje portal Human Life International, nowa instrukcja dla młodzieży definiuje kluczowe i priorytetowe działanie MISP jako zapewnienie nastolatkom dostępu do bezpiecznej aborcji. Oprócz agresywnej promocji usług aborcyjnych instrukcja dla nastolatków wzywa podmioty udzielające pomocy humanitarnej do promowania praw człowieka nastolatków także w zakresie swobodnego definiowania własnej seksualności, w tym orientacji seksualnej oraz tożsamości i ekspresji płciowej.

Źródło: www.hli.org.pl

You may also like

Facebook