Powstaną nowe środowiskowe domy samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi

/Powstaną nowe środowiskowe domy samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi

Powstaną nowe środowiskowe domy samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Rafalska, 16 maja podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którą ma zostać stworzony nowy typ tych placówek przeznaczony dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (placówki typu D).

W ośrodkach przewiduje się minimalnie 5 miejsc, jeżeli będą w nich przebywać tylko osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub minimalnie 7, jeśli w ŚDS będą tylko osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi bądź z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem.

Obecnie istnieją trzy typy ŚDS, podzielone w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone. Typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych, typ B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Podczas briefingu prasowego na temat planowanych zmian, który miał miejsce w lutym 2019 roku, gdy jeszcze trwały prace nad zmianami w rozporządzeniu, minister Rafalska wyjaśniała: „To bardzo potrzebna i społecznie oczekiwana zmiana. Ten pomysł przewijał się na większości spotkań konsultacyjnych, które przeprowadzaliśmy. Nowy typ ŚDS to szansa dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi, wiemy, że takie miejsca są potrzebne. Wiemy, że osoby te do pracy terapeutycznej i poprawy funkcjonowania potrzebują m.in. mniejszej liczebności grup, odpowiedniej organizacji przestrzeni – my te potrzeby uwzględniamy”.

Autyzm należy do grupy całościowych zaburzeń rozwoju i charakteryzuje się m.in. nieprawidłowym funkcjonowaniem w zakresie interakcji społecznych i umiejętności komunikacyjnych. Nie ma dokładnych danych co do liczby osób z autyzmem w Polsce, jednak szacuje się, że jest to co najmniej 30 tys. osób. Prawdopodobnie dane te są bardzo zaniżone. Z raportu Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control end Prevention) wynika, że w 2018 roku zaburzenia te były diagnozowane u 1 na 59 amerykańskich dzieci.

Oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie gov.pl, niepelnosprawni.pl oraz autismspeaks.org
Źródło: Newsletter Bioetyczny nr 61
By | 2019-06-10T12:32:22+02:00 poniedziałek, 10 czerwca 2019|Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook