Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny: pojawiają się próby eliminacji organizacji pro-life z dyskursu publicznego w Europie

by FUNDACJA JZN
– Wygrała ideologia – powiedział Jakub Bałtroszewicz, prezes PFROŻiR i sekretarz generalny ONE OF US, komentując przyjęty wczoraj przez Europarlament tzw. raport Maticia. Jak podkreślił, raport ten nie jest w żaden sposób wiążący, może być jednak narzędziem ogromnej presji na państwa członkowskie Unii, w których aborcja nie jest w pełni dostępna. Zwrócił też uwagę na podejmowane w Europarlamencie próby eliminacji osób reprezentujących światopogląd pro-life z dyskursu publicznego.

Bałtroszewicz ocenił, że działania Parlamentu Europejskiego są całkowitą uzurpacją, nie mającą żadnych podstaw w traktatach, które konstytuują Unię Europejską.

Komentując fakt przyjęcia przez Parlament Europejski tzw. raportu Matića, Jakub Bałtroszewicz, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny oraz sekretarz generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US, największej organizacji pro-life w Europie, podkreślił, że raport nie jest wiążący i nie stanowi prawa, może być natomiast punktem odniesienia dla wszystkich organizacji proaborcyjnych oraz narzędziem presji na państwa członkowskie UE, w których nie ma pełnego dostępu do aborcji.

Wyraził obawę, że mogą np. pojawić się inicjatywy – podobnie jak to było w przypadku „praworządności” – uzależniające wsparcie finansowe dla poszczególnych państw od tego, czy są w nich przestrzegane tzw. „europejskie wartości”, w tym prawo do aborcji. Przypomniał, że autorzy raportu postulują, by była ona dostępna nawet dla osób niepełnoletnich, bez wiedzy ich rodziców. – Tego typu rezolucje są bardzo groźne – powiedział.

Zwrócił też uwagę, że wczoraj w Parlamencie Europejskim przyjęto też inną rezolucję – w sprawie szczytu w Nairobi. W związku z tą rezolucją po raz pierwszy w historii w Parlamencie Europejskim głosowana była poprawka, w ramach której szereg instytucji wymienionych z nazwy miało zostać wykluczonych z debaty publicznej, jako organizacje zagrażające „wartościom europejskim”. Miały one m.in. zostać wykreślone z tzw. rejestru przejrzystości, umożliwiającego przedstawicielom tych instytucji działania na terenie Parlamentu Europejskiego. W gronie tych instytucji znalazły się m.in. Instytut Ordo Iuris, Federacja Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych w Europie FAFCE oraz Europejska Federacja dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US.

– Ta poprawka upadła, nie mniej jednak był to pewnego rodzaju precedens – próba wyeliminowania osób reprezentujących konserwatywny, chrześcijański światopogląd z debaty publicznej – powiedział Bałtroszewicz. – Tak wygląda demokracja i pluralizm zdaniem niektórych lewicowych organizacji – dodał.

Jakub Bałtroszewicz przypomniał też, że rezolucja Parlamentu Europejskiego stanowi uzurpację, gdyż zgodnie z traktatami konstytuującymi Unię Europejską, kwestie związane z obroną życia pozostają całkowicie poza jego kompetencją. – To przykre, że tak ważne ciało jak Parlament Europejski, nie traktuje poważnie umów międzypaństwowych obowiązujących w UE – podkreślił.

Zdaniem Prezesa PFROŻiR, mimo że raport Matića został przyjęty, debata wokół niego ujawniła kontrowersje w tej sprawie i zmobilizowała stronę pro-life. – Debata trwa. Nie udało się nas z niej wykluczyć. Dotarliśmy do bardzo wielu posłów i pokazaliśmy, że jest duża grupa Europejczyków, dla których te sprawy są ważne i którzy nie zgadzają się na takie ideologiczne podejście, jakie reprezentuje raport. Bardzo wyraźnie udało się nam również wskazać na uzurpację prawną, jakiej dopuścił się Europarlament i że takie działania nie powinny mieć miejsca – dodał.

Parlament Europejski przyjął wczoraj rezolucję opartą o tzw. Raport Matića. Raport wzywa kraje UE do uznania, że wszystkie prawa i zdrowie seksualne i reprodukcyjne, w tym legalny i bezpieczny dostęp do aborcji, nowoczesnej antykoncepcji, leczenia bezpłodności i opieki położniczej są prawami człowieka, których nie można naruszać. Krytykuje również klauzulę sumienia, która pozwala lekarzom odmówić aborcji, jeśli sprzeciwia się to ich wierze.

Źródło: KAI

You may also like

Facebook