Prezydent Duda deklaruje akceptację dla ustawowego zakazu aborcji eugenicznej

by FUNDACJA JZN
„Raz jeszcze deklaruję, iż ustawowy zakaz aborcji eugenicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskałby moją akceptację” – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników Ogólnopolskiej Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę, która 6 października przebiegała pod hasłem „Życie ludzkie jest święte”.

 

Myślą przewodnią listu prezydenta RP Andrzej Duda do zgromadzonych na Jasnej Górze prawników były słowa prof. Leona Petrażyckiego: „Prawo rozumne jest szkołą moralności, instytucją wychowawczą narodu i całej ludzkości”.

 

„Wpływając na niemal wszystkie sfery życia społecznego prawo powinno być narzędziem właściwie pojętego postępu, środkiem urzeczywistniania wartości, które wyrastając z Dekalogu i Ewangelii najpierw przez stulecia przemieniały Europę, a następnie promieniując na cały świat zyskały miano uniwersalnych. Tak rozumiane prawo służące owym ponadczasowym wartościom oraz dobru wspólnemu, a nie partykularnym, czasem moralnie wątpliwym interesom, to dzisiaj najważniejsze narzędzie naprawy Rzeczypospolitej. Kamieniem węgielnym tej odnowy jest zasada równości wobec prawa, definiowana i egzekwowana w sposób konsekwentny, spójny z ideami sprawiedliwości oraz koncepcjami prawa naturalnego i przyrodzonych, niezbywalnych praw człowieka” – napisał prezydent, nawiązując do myśli wybitnego prawnika i filozofa z przełomu XIX i XX wieku.

 

W świetle tej zasady Andrzej Duda podjął główny temat tegorocznego spotkania prawników na Jasnej Górze, czyli dążenie do prawnej ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Prezydent zaznaczył, że jest to postulat wysuwany nie tylko przez katolików, ale też przez członków innych kościołów i wspólnot wyznaniowych oraz przez liczne osoby określające się jako niewierzące. „Fundamentalne wartości cywilizacji Zachodu, a z drugiej strony traumatyczne doświadczenie masowych zbrodni dokonywanych przez niemieckich nazistowskich zwolenników eugeniki przemawiają za tym, aby dzisiaj, w XXI wieku, wyraźnie opowiedzieć się za nienaruszalnością prawa do życia” – usłyszeli uczestnicy Ogólnopolskiej Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę.

 

„Dlatego raz jeszcze deklaruję, iż ustawowy zakaz aborcji eugenicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskałby moją akceptację” – podkreślił Andrzej Duda.

 

Na końcu swojego listu do prawników prezydent RP przywołał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane na Jasnej Górze przed 35 laty. „Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. (…) Czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. Naród zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi, bogaty człowiekiem”.

 

„Życzę, aby uczestnictwo w ogólnopolskiej pielgrzymce prawników na Jasną Górę przysporzyło państwu wewnętrznej siły i determinacji w staraniach o to, aby nasza Ojczyzna obfitowała w bezcenne bogactwo, jakim są ludzie prawi, ludzie sumienia” – zakończył prezydent Andrzej Duda.

 

Jak poinformowało Biuro Prasowe Jasnej Góry, w 39. Pielgrzymce Prawników wzięło udział ok. 300 osób z duszpasterstw prawniczych. 

 

Mszy św. dla uczestników pielgrzymki przewodniczył bp Piotr Sawczuk z diecezji siedleckiej – delegat KEP ds. duszpasterstwa prawników. Homilię wygłosił bp Józef Wróbel z archidiecezji lubelskiej – przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych, który mówił m.in. o wartości życia ludzkiego. „Kto tego życia nie przyjmuje, kto to życie odrzuca, występuje przeciwko Bogu i jego miłości, bo gardzi bożą miłością, która do życia powołuje człowieka przez akt stworzenia jego duszy” – powiedział bp Wróbel.

 

W drugiej części pielgrzymki przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych wygłosił konferencję na temat: „Medyczna troska o pacjenta w stanach krytycznych. Stanowisko bioetyki katolickiej”, a drugi temat „Ochrona życia w prawie polskim i międzynarodowym” podjął mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

 

Foto: Grzegorz Jakubowski / KPRP

You may also like

Facebook