Priorytetem dla UE w kwestii praw człowieka dalej pozostaje aborcja

/Priorytetem dla UE w kwestii praw człowieka dalej pozostaje aborcja

Priorytetem dla UE w kwestii praw człowieka dalej pozostaje aborcja

Priorytetem dla Unii Europejskiej w kwestii obrony praw człowieka nadal pozostaje aborcja. 26 lutego br. przyjęto dokument Rady Unii Europejskiej o priorytetach UE w zakresie praw człowieka na 2018 rok. UE postawiła sobie ponadto takie cele jak między innymi promowanie praw człowieka należących do mniejszości narodowych, a także potępiła wszelkie przejawy terroryzmu.

 

Choć w pierwszym punkcie dokumentu Rada stwierdza, że „poszanowanie praw człowieka jest fundamentalną wartością Unii Europejskiej”, to niestety według niej owo prawo nie należy się wszystkim. W imię prawa kobiet do zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego odmawia się najmniejszym dzieciom w fazie prenatalnego rozwoju podstawowego prawa – prawa do życia.

 

Szósty punkt dokumentu zatytułowanego Council Conclusions on EU Priorities in UN Human Rights Fora in 2018 stwierdza, że „EU pozostanie aktywnie zaangażowana w międzynarodowe wysiłki na rzecz osiągnięcia równości płci, wzmocnienie pozycji kobiet i promocję praw kobiet jako sprawę nadrzędną”. Dokument podkreśla również, że Rada pozostaje w dalszym ciągu zaangażowana w promocję, ochronę i realizację wszystkich praw człowieka, w tym szczególnie ochrony prawa do zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. „Unia Europejska nadal będzie dążyć do skutecznego wdrażania rezolucji  nr 1325 Rady Bezpieczeństwa ONZ i kolejnych rezolucji w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz podejmować wysiłki na rzecz zapobiegania wszelkim formom przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie”.

 

Źródło: www.consilium.europa.eu

By | 2018-02-28T17:50:31+01:00 środa, 28 lutego 2018|Prawo i polityka, Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook
Dołącz do nas  - będziesz otrzymywał aktualne informacje dotyczące akcji.

email marketing powered by FreshMail
 
Zapraszamy również do subskrybowania naszego Newslettera Bioetycznego!

email marketing powered by FreshMail