Prof. Błażej Kmieciak o pedofilii jako psychopatologii zła

by FUNDACJA JZN
W terapii osób wykorzystanych seksualnie najważniejsze jest budowanie perspektywy bezpieczeństwa. – To dlatego wszelkie działania systemowe, które powodują, że to dziecko nie czuje się bezpieczne, są bolesne i tak skandaliczne. Jeżeli osoba skrzywdzona widzi sprawcę i nie jest zaopiekowana, jest to sytuacja potwornego skandalu – mówił prof. Błażej Kmieciak z Państwowej Komisji ds. Pedofilii w czasie wykładu o psychopatologii zła w ramach Wiosennej Szkoły Bioetyki.

Dr hab. Błażej Kmieciak, prof. UM w Łodzi w ramach Wiosennej Szkoły Bioetyki wygłosił wykład „Pedofilia, czyli psychopatologia zła”, który Interdyscyplinarna Akademia Bioetyki udostępniła właśnie w serwisie YouTube.

Pedofilia to parafilia, czyli sytuacja, w której ktoś doświadcza satysfakcji seksualnej wyłącznie w kontakcie z osobami małoletnimi. Prof. Kmieciak wyjaśnił, że z klinicznego punktu widzenia jest to zaburzenie powodujące brak satysfakcji seksualnej w kontakcie z osobą dorosłą. Odróżnił chorobę psychiczną od zaburzenia, które jest utrwalonym działaniem bardzo mocno zakorzenionym w człowieku. Podkreślił, że to nie usprawiedliwia seksualnego wykorzystywania dzieci, a tego typu zachowania słusznie powinny oburzać. Zaznaczył, że osoby skrzywdzone są bezbronne wobec sprawcy, a często nie mówią o swojej krzywdzie z powodu wstydu. Skutków wykorzystania seksualnego w dzieciństwie można doświadczać przez całe życie.

Mówiąc o psychopatologii zła, prof. Kmieciak przywołał włoskich i amerykańskich badaczy wskazujących na istnienie pewnych zachowań o charakterze niedostosowania społecznego, które prowadzą do konkretnego zła. Zaznaczył, że psychopata nie będzie miał wyrzutów sumienia po wyrządzeniu jakiegoś obiektywnego zła.

Przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii zwrócił uwagę, że nie każdy sprawca czynu pedofilskiego jest pedofilem. W większości przypadków wyniki badań wskazują na to, że jest to tzw. czyn zastępczy, czyli dokonany np. pod wpływem alkoholu, jakiegoś impulsu czy chęci dominacji nad drugą osobą. Źródłami tych zaburzeń mogą być brak dojrzałości, zaburzenia w zakresie rozwoju psychoseksualnego czy uzależnienia.

Prof. Kmieciak zauważył, że osoba skrzywdzona najczęściej zna sprawcę. W 30% sprawcą jest to ktoś z rodziny. Częściej seksualnie wykorzystywane są dziewczynki, a bardzo narażone są osoby z niepełnosprawnością.

Najbardziej wyrazistymi symptomami wykorzystania seksualnego dziecka są ciąża, choroby weneryczne i inne istotne zaburzenia w układzie moczowo-płciowym. Pozostałe zachowania mogą być bardzo różne – od wycofania psychospołecznego po niespotykaną nadaktywność; może to być także udawanie pewnych czynów o charakterze seksualnym albo nagłe zainteresowanie seksualnością człowieka; nagłe i niespotykane wcześniej zmiany nastroju, lęk. – Osoby małoletnie wykorzystane seksualnie nagle i niespodziewanie, dramatycznie i brutalnie przestają być dziećmi. Ale nadal nie są dorosłe – mówił prof. Kmieciak powołując się na psycholog Ewę Kusz.

W terapii osób wykorzystanych seksualnie najważniejsze jest budowanie perspektywy bezpieczeństwa – uświadomienie dziecku, czy już osobie dorosłej, że to nie jest jej wina. – To dlatego wszelkie działania systemowe, które powodują, że to dziecko nie czuje się bezpieczne, są bolesne i tak skandaliczne. Jeżeli osoba skrzywdzona widzi sprawcę i nie jest zaopiekowana, jest to sytuacja potwornego skandalu – mówił prof. Kmieciak.

Cały wykład dostępny jest na kanale Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki na YouTube:

Wiosenna Szkoła Bioetyki to program szkoleń eksperckich dla bioetyków, naukowców z różnych dziedzin, personelu medycznego, studentów oraz wszystkich zainteresowanych, którzy w swojej pracy i środowisku spotykają się z tematami bioetycznymi.

Wiosenna Szkoła Bioetyki to jeden z projektów w ramach powstałej w Krakowie Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki, której celem jest popularyzacja nauki, rozwój bioetyki i edukacji bioetycznej w Polsce, a także promocja wiedzy i badań naukowych w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych, które są nieodłącznie związane z licznymi, wciąż nowymi dylematami natury etycznej.

Interdyscyplinarna Akademia Bioetyki została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Szczegóły na www.akademiabioetyki.pl.

You may also like

Facebook