Prof. Chazan: trzeba upominać się dzisiaj o prawa matek

by FUNDACJA JZN
W Rzymie trwa konferencja organizacji ginekologów katolickich MaterCare International pod hasłem: „Kobiety są też matkami”. Po raz jedenasty odbywa się ona w Instytucie Maria Santissima Bambina. W przygotowaniu spotkania brał udział prof. Bogdan Chazan pełniący funkcję dyrektora medycznego MaterCare International.

W tym roku tematem spotkania jest macierzyństwo, jego piękno i zagrożenia. Życie ludzkie w świecie zachodnim jest zagrożone przede wszystkim z powodu aborcji, natomiast w krajach rozwijających się sporo dzieci umiera podczas ciąży, porodu i połogu. Umierają także same matki. Organizacja MaterCare International wspiera pomocą materialną kraje afrykańskie. Wybudowała szpital w Kenii. Obecnie realizuje projekty w Ugandzie i Rwandzie.

„Konferencja jest wyrazem podziwu i szacunku dla macierzyństwa, ale także kieruje apel, aby w tej agendzie zdrowia kobiet i praw kobiet uwzględniać również prawa matek. Kobiety bywają matkami i macierzyństwo oraz bycie matką jest na świecie pozbawione tego priorytetu, jakim cieszy się ogólnie zagadnienie zdrowia kobiet – zaznaczył prof. Chazan. Także naszym celem jest upomnieć się za prawami matek, które są naruszane w krajach rozwiniętych i w krajach rozwijających się w różnym stopniu i z różnego powodu, a także za prawami dzieci do życia oraz wspólnie prawami matek i dzieci do właściwej, na wysokim poziomie, nowoczesnej opieki medycznej w czasie prokreacji.“

Krzysztof Ołdakowski SJ / vaticannews.va

You may also like

Facebook