Prof. Matthew Hanley laureatem nagrody Ratio et Spes za prace w dziedzinie bioetyki

by FUNDACJA JZN
Tegorocznym laureatem 3. edycji nagrody naukowej Ratio et Spes został prof. Matthew Hanley za książkę „Determining Death by Neurological Criteria”, w której porusza sprawy etyczne związane z kryteriami ustalania zgonu. Nagroda przyznawana wspólnie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika i watykańską Fundację Joseph Ratzinger-Benedykt XVI została wręczona dziś 19 lutego w Toruniu, w dniu święta Uniwersytetu.

Prof. Matthew Hanley nie mógł przybyć z powodu pandemii na uroczystość wręczenia nagrody; skierował swoje podziękowanie on-line.

Prof. Matthew Hanley jest autorem prac o tematyce związanej ze zdrowiem publicznym, bioetyką, religią i kulturą. W książce „Determining Death by Neurological Criteria” porusza problem kryteriów neurologicznych ustalania zgonu, które często pozostają kontrowersyjne w kręgach świeckich i katolickich, mimo że są powszechnie akceptowane w środowisku medycznym. We wspomnianej wyżej książce Matthew Hanley oferuje zarówno praktyczną, jak i filozoficzną obronę. Hanley pokazuje, że kryteria te są często niewłaściwie stosowane w warunkach klinicznych, co prowadzi do przypadków, w których osoby uznane za zmarłe najwyraźniej spontanicznie ożywają. Przypadki te są często związane z pochopną decyzją o odzyskaniu oddanych narządów, podważając w ten sposób zaufanie społeczeństwa do dawstwa narządów. Hanley wzywa instytucje opieki zdrowotnej do poważnego potraktowania ich obowiązku ustanowienia ścisłych protokołów w celu ustalenia zgonu, w tym osób, które mogą przeprowadzać badania.

Z szerszej perspektywy Hanley rozważa, w jaki sposób kryteria opierają się na filozoficznej koncepcji osoby jako żywego organizmu, którego jedność rozpada się w momencie śmierci. Ten pogląd, zauważa, odpowiada katolickiemu przekonaniu, że dusza jest życiową zasadą ciała, które odchodzi w chwili śmierci, powodując zniszczenie połączenia ciała i duszy. Watykan, uznając, że śmierć jest osądem medycznym, ogólnie zatwierdził kryteria. Hanley analizuje również wiele różnych zarzutów zgłaszanych przez krytyków, w tym przeciwko stosowaniu testu bezdechu, który jest uważany za praktykę, która czasami przyspiesza śmierć. Szczegółowo badany jest problem ciągłej obecności pewnych funkcji życiowych w ciele zmarłego mózgu, w odniesieniu do konkretnych przypadków i rozwiązań proponowanych przez czołowych lekarzy i bioetyków. Hanley podobnie odnosi się do dylematu posiadania dwóch odrębnych standardów śmierci, jednego neurologicznego, a drugiego krążeniowo-oddechowego. Biorąc pod uwagę możliwość resuscytacji po utracie układu sercowo-naczyniowego, dochodzi do wniosku, że kryteria neurologiczne muszą być prawdziwym standardem. Zatrzymanie serca prowadzi szybko do ostatecznej martwicy mózgu.

***

Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przypada 19 lutego w dniu urodzin patrona uczelni. Od 2018 roku podczas święta jest wręczana międzynarodowa nagroda „Ratio et Spes”, którą wspólnie przyznają Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger – Benedykt XVI. Wyróżnienie jest przyznawane co roku w innym obszarze nauki.

You may also like

Facebook