„Promyk nadziei dla dorosłych w śpiączce”

by

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, regulujący leczenie osób dorosłych w stanie śpiączki. Założenia projektu  ministerialnego zawierają regulacje dotyczą zasad i warunków oraz kosztów leczenia pacjentów.

 

Podstawowym kryterium jest liczba i stan pacjentów – w ciągu roku leczonych może być 100 dorosłych osób w stanie śpiączki, która trwa nie dłużej niż rok od urazu lub pacjenci trwający w śpiączce nieurazowej  co najmniej od 6 tygodni do 6 miesięcy. Kolejne kryterium, jakie musi zostać spełnione, by osoba dorosła w stanie śpiączki mogła zostać objęta leczeniem w ramach projektu ministerialnego rozporządzenia to: musi sama oddychać, mieć ukończone 18 lat w dniu przyjęcia na oddział oraz uzyskać pozytywną decyzje „Zespołu terapeutycznego”.

 

Czas leczenia w Klinice został zaplanowany na 1 rok, z możliwością jego przedłużenia do 15 miesięcy w uzasadnionych przypadkach. Dla każdego pacjenta zostanie powołany oddzielny „Zespół terapeutyczny”. Opublikowany projekt ministerialny będzie konsultowany ze środowiskiem medycznym  do 20 lipca.

 

Projekt i jego założenia w rozmowie z PAP  pozytywnie ocenia prof. Wojciech Maksymowicz, który kieruje olsztyńskim szpitalem klinicznym i przygotowuje się do otwarcia „Budzika dla dorosłych”.

 

O potrzebie stworzenia profesjonalnej kliniki „wybudzania” dla dorosłych mówiono już od dawna. O społecznych kosztach opieki nad pacjentami w śpiączce oraz o ciężkiej walce rodzin tych pacjentów przypominał zarówno prof. Wojciech Maksymowicz, którego klinika neurochirurgii zajmuje się osobami dorosłymi w stanie śpiączki, jak również Pani Ewa Błaszczyk, która z ogromnym poświęceniem prowadzi Fundację „A kogo?” i powstałą przed laty Klinikę „Budzik dla dzieci”.

 

Obecnie w Polsce nie działa żadna profesjonalna klinika zajmująca się „wybudzaniem” dorosłych osób ze stanu śpiączki, a pobytem w olsztyńskim „Budziku” już jest zainteresowanych kilkadziesiąt osób. Toteż istnieje realna potrzeba stworzenia takiej placówki, a rozporządzenie ministerialne w tym zakresie jest nieodzowne. Zatem opublikowanie projektu jest pierwszym krokiem, by móc faktycznie rozpocząć profesjonalne leczenie osób dorosłych w śpiączce.

 

Projekt ministerialnego rozporządzenia jest dostępny na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji.

 

Źródło: www.polskieradio.pl oraz www.termedia.pl

You may also like

Facebook