Przyjęto ideologiczną rezolucję w sprawie wirusa ZIKA

by

W środę 13 kwietnia br. Parlament Europejski przyjął ideologiczną rezolucję w sprawie wirusa ZIKA, w której zwraca uwagę na konieczność przedsięwzięcia odpowiednich środków w celu zatrzymania epidemii oraz wzywa UE do podjęcia działań profilaktycznych. Mimo że jak dotąd nie ma naukowych dowodów potwierdzających zależność między wzrostem liczby przypadków mikrocefalii a wirusem Zika, staje się on pretekstem do nawoływania do legalizacji zabijania nienarodzonych dzieci.

 

Wirus Zika po raz pierwszy wystąpił w 2007 r. poza swoim znanym obszarem endemicznym, wywołując epidemię na wyspie Yap należącej do Sfederowanych Stanów Mikronezji, po czym w latach 2013–2014 wywołał epidemię o szerokim zasięgu na obszarze Polinezji Francuskiej, która następnie rozprzestrzeniła się na kilka krajów w Oceanii, w tym na Nową Kaledonię i Wyspy Cooka. Epidemia dotknęła głównie Kolumbię, Salwador, Ekwador, Brazylię i Jamajkę, wywołując debatę nad kwestią legalizacji aborcji w tych krajach.

 

W kontrowersyjnym punkcie 19. Rezolucji Parlament Europejski wzywa UE do zapewnienia w państwach zagrożonych epidemią powszechnego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym szerokiego dostępu do antykoncepcji i „bezpiecznej aborcji”.

 

Czytamy w punkcie 19. „[Parlament Europejski] zauważa z zaniepokojeniem, że w wielu krajach, których dotyczy ten problem, ciąża nie jest po prostu wyborem, zwłaszcza w państwach o stale wysokich wskaźnikach przemocy seksualnej; [dlatego] wzywa UE do wspierania zagrożonych państw w zapewnieniu powszechnego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki przedporodowej i poporodowej oraz badań diagnostycznych pod kątem wirusa Zika, a także wzywa UE do wspierania władz zagrożonych krajów w przekazywaniu kompleksowych informacji i pakietu świadczeń w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym odnoszących się do możliwości planowania rodziny, z naciskiem na dostęp do całej gamy wysokiej jakości metod antykoncepcji dla wszystkich kobiet i dorastających dziewcząt oraz na dostęp do bezpiecznej aborcji w celu zwalczania rosnącej od czasu wybuchu epidemii liczby niebezpiecznych zabiegów aborcji, oraz – w tym kontekście – do nawiązania z krajami partnerskimi niezbędnego dialogu na temat antykoncepcji oraz praw kobiet i dziewcząt”.

 

Przyjęta przez PE rezolucja choć nie ma wiążącej mocy prawnej, to buduje ona presję polityczną na krajach Ameryki Południowej oraz wzmacnia front budowany przeciwko życiu poczętemu i cywilizacji życia.

 

Z pełnym tekstem rezolucji można zapoznać się pod linkiem: www.europarl.europa.eu (+ poprawka do punktu 19. rezolucji).

You may also like

Facebook