Rada Europy odrzuciła praktykę surogacji

by

Dzisiaj 15 marca Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy odrzuciła projekt sprawozdania w sprawie praw człowieka i zagadnień etycznych związanych z macierzyństwem zastępczym. Przyjęcie rozporządzenia oznaczałoby legalizację praktyki surogacji, która narusza prawa kobiety i dziecka.

 

Dużą rolę w ostatecznej decyzji Komisji odegrała FAFCE – Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, posiadająca status uczestnika przy Radzie Europy i będąca członkiem Konferencji Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy, która wydała szereg zaleceń dot. raportu, a także propozycje rozstrzygnięć legislacyjnych. Dzisiejsze głosowanie pokazuje, że niezbędne jest podjęcie dalszej refleksji w celu zwiększenia świadomości na temat zagrożeń wypływających z surogacji zarówno dla matek, jak i dzieci. Raport został odrzucony 16 głosami przeciwko 15.

 

Przewodniczący Związku Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych w Europie Antoine Renard stwierdził, że „nigdy nie można dopuścić do zalegalizowania macierzyństwa zastępczego, bez względu na jakiekolwiek motywy. Te praktyki wykorzystują kobiety, naruszają ich integralność i godność, a dzieci sprowadzają do roli towaru. To współczesna forma wyzysku, która zawiera w sobie różne formy niewolnictwa”.

 

Parlament Europejski już dwukrotnie potępił praktykę macierzyństwa zastępczego. Mobilizacja obywateli w całej Europie przeciwko surogacji pokazuje, że problem jest uniwersalny i palący. Odrzucenie projektu sprawozdania jest krokiem w kierunku większego uznania ludzkiej godności.

You may also like

Facebook