Rada Europy: próba legalizacji macierzyństwa zastępczego po raz kolejny zatrzymana

by

Nie ma miejsca na niejednoznaczne przepisy dotyczące macierzyństwa zastępczego. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) na sesji plenarnej odrzuciło w dniu wczorajszym projekt zaleceń w sprawie macierzyństwa zastępczego autorstwa belgijskiej senator gr Petry de Sutter (Grupa Socjalistyczna).

 

„Ten bardzo dwuznaczny tekst, w niejasny sposób przedstawiający jak chronić prawa dziecka i jak walczyć z surogacją, został dzisiaj odrzucony: podejmowane próby zalegalizowania tej praktyki zostały odrzucone na każdym etapie tej długiej procedury”, powiedział Antoine Renard, przewodniczący Federacji Europejskich Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE). Jest to koniec rozpoczętej przed dwoma laty procedury mającej zalegalizować surogację.

 

Odrzucenie przez Radę Europy projektu legalizacji macierzyństwa potwierdza, że głosy obywateli i organizacji pozarządowych mogą być usłyszane. Antoine Renard podkreśla, że taki rezultat jest „wynikiem wspólnego wysiłku wielu członków Zgromadzenia oraz głosów kilku organizacji, które zwróciły uwagę opinii publicznej na temat raportu, który gdyby został zatwierdzony, utorowałby w Europie drogę do wszystkich rodzajów surogacji”.

You may also like

Facebook