Rada Europy sprzeciwia się dyskryminacji genetycznej dla celów ubezpieczeniowych

by

Pod koniec października Rada Europy przyjęła rekomendacje, mające zakazać wykonywania testów genetycznych dla celów ubezpieczeniowych. W tekście rekomendacji Rada Europy wzywa rządy państw członkowskich do „zagwarantowania braku dyskryminacji, w tym również tej ze względu na cechy genetyczne”.

 

Przeprowadzanie testów genetycznych, które mają przewidzieć genetyczne predyspozycje danej osoby, budzi wiele pytań. Wśród nich pojawia się między innymi to, jak dana osoba zareaguje i co zrobi, kiedy dowie się o ryzyku wystąpienia u niej określonej choroby? Istotnie, obecność konkretnego genu jest odpowiedzialna za konkretną chorobę, jednak nie oznacza to, że dana choroba rozwinie się u tej osoby. Okazuje się, że szacowanie ryzyka wystąpienia chorób leży mocno w interesie niektórych firm ubezpieczeniowych, które wykorzystują te informacje w raportach oraz ofertach cenowych ubezpieczeń.

 

Rada Europy zwróciła w wydanych rekomendacjach uwagę, że „obowiązkiem rządu jest upewnienie się, że żadna osoba nie zostanie poddana dyskryminacji ze względu na swoje cechy genetyczne”.

 

Źródło: www.genethique.org

You may also like

Facebook