Rekolekcje dla dotkniętych aborcją

by FUNDACJA JZN
Winnica Racheli to propozycja pomocy poradzenia sobie z emocjonalnymi i duchowymi konsekwencjami aborcji, adresowana zarówno dla kobiet, jak i ich otoczenia czy personelu medycznego.

Rekolekcje dla osób, które doświadczyły aborcji Winnicą Racheli prowadzane są od 30 lat w 82 krajach, w Polsce od 2014 roku. Jak wyjaśnia Maciej Rajfur na łamach wrocławskiego „Gościa Niedzielnego”, mogą z nich skorzystać ci, którzy odczuwają konsekwencje emocjonalne lub duchowe oraz mają ogromne poczucie winy i potrzebę przebaczenia samym sobie po aborcji. W spotkaniach mogą wziąć udział także osoby niewierzące.

Najbliższe rekolekcje Winnica Racheli we Wrocławiu odbędą się od 14 do 16 stycznia. Każdy chętny może napisać na adres e-mail: [email protected] lub zadzwonić pod numer telefonu 882-455– 341.

Rekolekcje we Wrocławiu prowadzą osoby związane ze wspólnotą Lew Judy, które uczestniczyły w kursie Powrót i Odnowa dedykowanym osobom dotkniętym aborcją. Jak podkreśla Marta Dąbrowska, jedna z koordynatorek Winnicy Racheli we Wrocławiu, rekolekcje przeznaczone są zarówno dla bezpośrednio dotkniętych aborcją kobiet, ale także pośrednio, czyli np. dla pielęgniarek, lekarzy, rodziców, dziadków, rodziny czy znajomych. – Mówimy bowiem o problemie społecznym, który nie dotyczy tylko samej kobiety, ale również mężczyzny oraz ich otoczenia – czytamy w artykule.– Rekolekcje skierowane są też do rodzeństwa dzieci abortowanych oraz osób, co do których decyzja o aborcji została podjęta, choć nie doszło do jej realizacji – dodaje Marta Dąbrowska.

Winnica Racheli zawsze trwa trzy dni (piątek, sobota, niedziela). „To podróż wiary, w czasie której spotykamy ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa. Uczestnicy przechodzą ze swoim ciężarem przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Sami muszą w jakimś sensie umrzeć, przeżyć swoją śmierć i zmartwychwstać. Rekolekcje pomagają w budowaniu kultury życia i kultury miłości. Są szansą na uwolnienie z poczucia winy, pustki i wstydu po dokonanej aborcji” – wyjaśnia w swoim artykule Maciej Rajfur. – Pan Jezus mówi do każdego z nas: „Ja ciebie nie potępiam” – podkreśla Marta Dąbrowska.

Opiekę duchową nad rekolekcjami sprawuje Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Wrocławskiej.

Źródło: wroclaw.gosc.pl

You may also like

Facebook