Rumunia: 3 mln głosów przeciwko małżeństwom homoseksualnym

by

Mieszkańcy Rumunii opowiedzieli się za ochroną instytucji małżeństwa i rodziny. Inicjatywa obywatelska mająca na celu wprowadzenie poprawek do konstytucji, w której małżeństwo ma być definiowane jako związek między kobietą i mężczyzną, została wczoraj w parlamencie oficjalnie zarejestrowana. Popisało ją aż 3 mln osób.

 

Sygnatariusze domagają się, aby małżeństwo definiowane było jako „dobrowolny związek między mężczyzną a kobietą”, a nie między „małżonkami”, jak ujmuje to obecna ustawa zasadnicza. Inicjatywa osiągnęła imponujący wynik 3 mln podpisów, podczas gdy minimalna wymagana liczba wynosiła 500 tysięcy.

 

Złożenie projektu do parlamentu wyzwoliło procedurę legislacyjną, w takcie której propozycja zmian będzie musiała uzyskać poparcie 2/3 członków parlamentu w obu izbach. Przewiduje się, że zagraniczne instytucje, szczególnie instytucje UE, będą próbowały wywierać na rumuńskich politykach presję, aby powstrzymać inicjatywę popartą tak dużą ilością głosów.

 

Źródło: wpolityce.pl oraz agendaeurope.wordpress.com

You may also like

Facebook