Rzecznik Praw Dziecka: odpowiedzialność karna dla matki spożywającej alkohol w ciąży

/Rzecznik Praw Dziecka: odpowiedzialność karna dla matki spożywającej alkohol w ciąży

Rzecznik Praw Dziecka: odpowiedzialność karna dla matki spożywającej alkohol w ciąży

RPD domaga się odpowiedzialności karnej dla kobiet w ciąży pijących alkohol. Taki czyn “może prowadzić do występowania nieprawidłowości neurobehawioralnych oraz innych trwałych uszkodzeń organizmu dziecka” – mówi Mikołaj Pawlak.

Zmiana ma dotyczyć Kodeksu karnego. Zakłada wprowadzenie odpowiedzialności karnej za czyny skierowane przeciwko zdrowiu i życiu dziecka poczętego. Propozycję zmiany Rzecznik Praw Dziecka przedstawił w raporcie podsumowującym swoją działalność.

RPD wskazał: “należy podjąć działania edukacyjne, profilaktyczne i prawne, by pomóc dziecku i matce, w szczególności wprowadzić ochronę prawnokarną dziecka poczętego i odpowiedzialność karną matki spożywającej alkohol w trakcie ciąży”.

Badania pokazują, że wśród Polek narasta problem picia alkoholu. 81 proc. pije przynajmniej od czasu do czasu, a 54 proc. raz w miesiącu. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) podaje, że częściej po alkohol sięgają kobiety w wieku rozrodczym. Picie jest szczególnie groźne do 8. tygodnia ciąży. Czyli wtedy, kiedy wiele kobiet jeszcze nie wie, że spodziewa się dziecka.

Najpoważniejszym skutkiem spożywania alkoholu w ciąży jest FAS – alkoholowy zespół płodowy. Dzieci, które rodzą się ze zdiagnozowanym FAS, borykają się z różnymi problemami do końca życia, niejednokrotnie stwierdza się u nich wady wielu narządów, zwłaszcza mikrouszkodzenia mózgu.

Źródło: ekai.pl
By | 2020-07-05T17:49:06+02:00 niedziela, 05 lipca 2020|Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook