Sąd Najwyższy uznaje podmiotowość nienarodzonego dziecka

by

„Podmiotem prawa do lokalu w chwili, na jaką bada się prawo funkcjonariusza do lokalu mieszkalnego, jest nie tylko dziecko już urodzone, ale także dziecko, które jeszcze się nie urodziło, ale było już poczęte” – do takiego wniosku doszedł w wyroku z 30 listopada 2016 roku Sąd Najwyższy.

 

Jak czytamy na portalu Rzeczpospolitej, sprawa dotyczyła powództwa, jakie Zakładowi Karnemu wytoczył funkcjonariusz Służby Więziennej. Domagał się on 48,5 tys. zł tytułem pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego. Sprawa funkcjonariusza trafiła do Sądu Najwyższego. O całej sprawie można przeczytać TUTAJ

 

„Zdaniem SN, nie ma żadnych argumentów, które uzasadniałyby różnicowanie sytuacji tego dziecka w stosunku do sytuacji dzieci urodzonych wcześniej i kwestionowanie jego prawa do zamieszkiwania po urodzeniu w przydzielonym funkcjonariuszowi lokalu mieszkalnym, a w konsekwencji do nieuwzględniania tego dziecka przy ustalaniu przysługującej funkcjonariuszowi powierzchni mieszkalnej” (za: www.rp.pl)

 

Źródło: www.rp.pl

You may also like

Facebook