Sejm wybrał Rzecznika Praw Dziecka

by FUNDACJA JZN
Prawnik Mikołaj Pawlak został wybrany w piątek przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Zgodę na jego powołanie rzecznika musi jeszcze wyrazić Senat.

 

W środę sejmowe komisje polityki społecznej i rodziny oraz edukacji, nauki i młodzieży pozytywnie zaopiniowały kandydaturę Mikołaja Pawlaka na urząd Rzecznika Praw Dziecka. – Jest osobą, która na pierwszym miejscu stawia dobro dziecka i zawsze to dla niego było, jest i będzie najważniejsze – wskazała Joanna Borowiak, poseł PiS.

 

Krytycznie o kandydacie wypowiada się poseł PO Magdalena Kochan. – Nie spełnia kryterium 5 lat pracy z dziećmi lub na ich rzecz. Gdyby nawet uznać pracę zawodową w Ministerstwie Sprawiedliwości pana Mikołaja Pawlaka za działalność na rzecz dzieci, to jest to zaledwie dwa – z haczykiem – roku – zaznaczyła polityk.

 

Mecenas Mikołaj Pawlak ma duże doświadczenie prawnicze, zna szczegółowo bardzo trudne przypadki i lepiej porusza się w przepisach prawa. Natomiast to, czym może wojować Rzecznik Praw Dziecka to właśnie przepisy prawa – podkreślił poseł Jan Klawiter z Prawicy Rzeczypospolitej. – Ponieważ nastawiał się rzeczywiście na obronę dzieci w różnych sytuacjach, myślę że to praktyczne podejście daje mu jakby pełną przewagę – wskazał poseł.

 

Mikołaj Pawlak na posiedzeniu komisji sejmowych mówił m.in. o wyzwaniach urzędu RPD, pytany był również o opinię dotyczącą reformy edukacji, jak również o stosunek do tzw. aborcji. – Drodzy Państwo, nie oczekujcie, że zmienię poglądy, które zostały mi wpojone w wychowaniu i w wykształceniu. Życie jest podstawowym prawem i jako takie podlega bezwzględnej ochronie. Z tym nie będę dyskutował – powiedział kandydat.

 

Dodał, że od strony prawnej popiera wniosek parlamentarzystów do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisu zezwalającego na tzw. aborcję dziecka, u którego podejrzewa się wadę genetyczna lub nieuleczalną chorobę. Popiera również stanowisko, jakie w sprawie tego wniosku złożył Prokurator Generalny.

 

– To bardzo dobry głos, który wskazuje na to, że pan mecenas Pawlak będzie realizował tę ustawę w sposób właściwy i należyty, przyłączy się do postępowania lub będzie opiniował postępowanie przed TK  oraz będzie dbał rzeczywiście o los polskich dzieci również w tej pierwszej fazie ich rozwoju – akcentował mec. Jerzy Kwaśniewski z Instytutu Ordo Iuris.

 

Mikołaj Pawlak ukończył prawo i prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2005-2016 r. pełnił funkcję adwokata przy sądach kościelnych w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Od 2006 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi. Od listopada 2011 r. prowadził indywidualną praktykę adwokacką.

 

Od czerwca 2016 r. jest dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. W imieniu ministra sprawuje nadzór nad sądami rodzinnymi, zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich. Uczestniczył m.in. w przygotowaniu projektu reformy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Mikołaj Pawlak jest żonaty, ma dwóch synów: ośmioletniego Ignacego i sześcioletniego Karola.

 

Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą o RPD będzie pełnił swe obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika. Michalak sprawuje urząd od 2008 r.

 

Źródło: radiomaryja.pl
Fot. YouTube.com

You may also like

Facebook