Sejm za zapewnieniem każdemu prawa do leczenia bólu

by

„Zapewnienie prawa do leczenia bólu każdemu pacjentowi, a nie tylko osobom w stanie terminalnym – to jeden z celów rządowej ustawy, którą w piątek uchwalił Sejm. Nowe przepisy regulują też kwestię dostępu pacjentów do dokumentacji medycznej. Za nowelizacją głosowało 434 posłów, 2 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu” – informuje portal Medycyna Praktyczna.

 

Dotychczas ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta uznawała dostęp do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień za prawo pacjentów będących w stanie terminalnym. Zgodnie z nowymi przepisami prawo do leczenia bólu będzie przysługiwało każdemu pacjentowi. Ma ono być realizowane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, bez względu na źródło bólu, wiek pacjenta i miejsce pobytu. Pacjent będzie mógł również uzyskać informację o stanie zdrowia, proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniach nie tylko od lekarza, ale także od innych pracowników medycznych (np. ratowników medycznych i pielęgniarek).

 

Czytaj więcej: www.mp.pl

You may also like

Facebook