Sejmowa komisja zdrowia za projektem ws. niestacjonarnych studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

/Sejmowa komisja zdrowia za projektem ws. niestacjonarnych studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

Sejmowa komisja zdrowia za projektem ws. niestacjonarnych studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

Kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia będzie mogło być prowadzone w formie niestacjonarnej – wynika z projektu, który w środę poparła komisja zdrowia. Projekt przewiduje też, że pielęgniarki i położne będą miały sześć dni płatnego urlopu szkoleniowego rocznie.

Członkowie komisji jednogłośnie opowiedzieli się za projektem. Komisja przyjęła poprawki przewidujące m.in., że urlop szkoleniowy będzie przysługiwał również pielęgniarkom i położnym, które zamierzają odbyć kształcenie podyplomowe bez skierowania.

Nowe przepisy mają umożliwić kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej. Kształcenie w takiej formie będą mogły podejmować przede wszystkim osoby już pracujące, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę w zawodach pielęgniarki lub położnej.

Zgodnie z projektem program studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, prowadzonych w formie niestacjonarnej, oraz czas trwania i liczba godzin na tych studiach, będzie taki sam jak dla studiów prowadzonych stacjonarnie.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podczas posiedzenia komisji wskazała, że przepisy proponowane w projekcie mają pomóc w zwiększeniu liczby pracowników medycznych.

„System ochrony zdrowia obecnie dotyka brak kadry medycznej, w związku z tym minister zdrowia podejmuje szereg działań mających na celu poprawę sytuacji w tym zakresie, m.in. zwiększamy liczbę szkół, na których uruchamiane są kierunki pielęgniarstwo i położnictwo, z roku na rok zwiększa się też finansowanie miejsc na uczelniach kształcących w tych zawodach. Ale również jednym z tych elementów ma być ułatwienie dostępu do kształcenia osób, które już pracują w systemie ochrony zdrowia, bądź też w innych obszarach, a chciałyby zdobyć uprawnienia pielęgniarskie” – powiedziała.

Według danych OECD w 2015 r. wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców Polski wynosił 5,2, a średni wskaźnik pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców w krajach OECD ukształtował się w 2015 r. na poziomie 9,0.

Projekt przewiduje także, że pielęgniarki i położne będą mogły skorzystać z płatnego urlopu szkoleniowego – do 6 dni roboczych rocznie. Urlop ten będzie mógł być wykorzystywany np. na udział w szkoleniach, konferencjach i kursach naukowych. Udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych będzie potwierdzany przez pielęgniarkę i położną przez przedstawienie pracodawcy stosownego dokumentu.

Ponieważ proponowany urlop dotyczy wyłącznie udziału pracownika w określonym szkoleniu – nie zależy on od wymiaru czasu pracy oraz okresu zatrudnienia pielęgniarki i położnej u danego pracodawcy. Istotnym czynnikiem przy udzieleniu tego urlopu będzie rozkład czasu pracy – powinien być udzielony w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

Olga Zakolska
Źródło: naukawpolsce.pap.pl
By | 2019-07-04T10:46:03+02:00 czwartek, 04 lipca 2019|Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook