Do Sejmu wpłynął projekt ochrony prawnej dziecka poczętego Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

by

14 września przedstawiciele Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia zrzeszającej 86 organizacji działających na rzecz obrony życia i rodziny, w składzie: dr Paweł Wosicki – prezes, dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes oraz Lidia Klempis – członek Zarządu, złożyli w Kancelarii Marszałka Sejmu RP projekt ustawy zapewniający prawną ochronę życia wszystkim poczętym dzieciom. Projekt zakłada całkowity zakaz aborcji, jak również zakazuje środków wczesnoporonnych i tabletek „dzień po”.

 

Zgodnie z projektem, ustawa z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zmieniłaby nazwę na „ustawa o ochronie prawnej dziecka poczętego”. W projekcie ustawy pojawia się również zapis, że „każdy człowiek posiada wynikające z przyrodzonej godności, nienaruszalne i niezbywalne prawo do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, prawo to zakorzenienie w zasadzie demokratycznego państwa prawa i stanowiące jedną z naczelnych wartości konstytucyjnych w polskim systemie prawnym”, a także każdy człowiek ma przyrodzone prawo do życia od chwili poczęcia. Życie i zdrowie człowieka w fazie prenatalnej pozostaje pod ochroną prawa od momentu poczęcia”.

 

Projekt ustawy zawiera również przepisy dotyczące środków wczesnoporonnych i tabletek „dzień po” – „Kto wytwarza, wprowadza do obrotu, reklamuje, zbywa lub nieodpłatnie udostępnia środek o działaniu poronnym lub antynidacyjnym, podlega karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Projekt został złożony w Sejmie w formie petycji. Z trybu tego mogą korzystać organizacje społeczne. O tym, czy projekt zostanie skierowany do prac w Sejmie, zdecyduje sejmowa komisja ds. petycji. Ma ona na to 3 miesiące – informuje tvn24.

 

Źródło: www.tvn24.pl

You may also like

Facebook