Sprzeciw Belgów wobec eutanazji niepełnoletniego pacjenta

by

Kościół katolicki oraz obrońcy praw pacjenta w Belgii wyrażają swój sprzeciw i oburzenie w związku z eutanazją niepełnoletniego pacjenta, która niedawno miała miejsce w tym kraju.

 

Belgia to jedyny kraj na świecie, który zezwala na eutanazję dzieci po wyrażeniu przez nich świadomej zgody. Prawo to istnieje od marca 2014. To pierwszy taki przypadek eutanazji niepełnoletniego, jaki miał miejsce od wejścia w życie tej kontrowersyjnej ustawy.

 

Emerytowany prezes Papieskiej Akademii Życia powiedział, że „takie postępowanie odbiera dzieciom ich prawo do życia”. Kard. Elio Sgreccia, specjalista w zakresie bioetyki oraz zagadnień związanych z nauczaniem Kościoła w dziedzinie życia rodzinnego podkreślił z kolei, że „podjęta decyzja jest sprzeczna z odczuciami wszystkich religii, ale także z ludzkim instynktem. Dodał, że to zwłaszcza nieletni potrzebują wsparcia moralnego, psychologicznego i duchowego” (za: ekai.pl).

 

Kontrowersyjnemu prawu sprzeciwia się także niemiecka fundacja ochrony pacjentów, która zarzuciła politykom europejskim – przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, Martinowi Shulzowi, oraz  przewodniczącemu Komisji Europejskiej, Jeanowi-Claude Junckerowi – brak działania w tej kwestii.

 

Czytaj więcej: ekai.pl

You may also like

Facebook