Stanowisko KEP w sprawie ochrony życia ludzkiego

by

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w dn. 6 października br. w związku z obecnie trwającą debatą na temat ochrony życia ludzkiego wydało następujące oświadczenie:

 

„W obecnie dyskutowanej kwestii ochrony życia ludzkiego Konferencja Episkopatu Polski podkreśla, że ważne są projekty pomocowe mające na celu wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej. Nie zwalnia to jednak z obowiązku dążenia do pełnej ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Jest to zadanie zarówno parlamentarzystów, jak i wszystkich ludzi dobrej woli, bez względu na wyznawaną religię czy światopogląd.

 

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, 6 października 2016 r.”

 

Za: episkopat.pl

You may also like

Facebook