Stanowisko Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie rządowego programu „Za Życiem”

by

Publikujemy stanowisko Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie rządowego programu „Za Życiem”

 

STANOWISKO FEDERACJI W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROJEKTU „ZA ŻYCIEM”

 

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, zrzeszająca 86 organizacji działających na rzecz ochrony życia dzieci poczętych i praw rodziny, z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz zapowiedź Rządu przygotowania do końca roku szczegółowych rozwiązań programu wsparcia dla rodzin dotkniętych trudnym rodzicielstwem.

 

O potrzebie otoczenia specjalną troską matek i rodzin, zmagających się z trudnościami związanymi z chorobą czy niepełnosprawnością dziecka jeszcze w prenatalnej fazie jego życia, obrońcy życia skupieni w naszej Federacji mówili wielokrotnie. Zwracali się również do rządzących postulując zmiany, a także uwrażliwiali społeczeństwo na trudne sytuacje, w których znajduje się wielu rodziców.

 

Rządowy Program „Za Życiem” wychodzi naprzeciw tym potrzebom, a jego otwarty charakter pozwala żywić nadzieję, że będzie on dalej rozwijany, udoskonalany i dopasowywany do oczekiwań rodzin biorących na siebie trud wychowania dzieci chorych czy towarzyszenia im w ostatnich chwilach życia i godnego przeżywania śmierci.

 

Ze zdumieniem i zażenowaniem odnosimy się do głosów krytyki wobec przedstawionych rozwiązań, często płynących ze środowisk, które nie zrobiły nic w tej sprawie, a teraz głoszą, że Program jest niewspółmierny do potrzeb czy wręcz niekonstytucyjny. Apelujemy o dobrą wolę i pracę nad ulepszaniem Programu, a nie jego dyskredytowanie w oczach opinii społecznej.

 

Program „Za Życiem” traktujemy jako realizację postulatu lepszej ochrony macierzyństwa, jaki skierowaliśmy do Posłów w naszym Apelu, podpisanym przez setki tysięcy obrońców życia. Jednocześnie przypominamy, że do realizacji pozostał nasz drugi postulat, mianowicie zapewnienia prawnej ochrony życia wszystkim poczętym dzieciom, także tym prenatalnie chorym. Projekt ustawy w tej sprawie, skierowany w trybie ustawy o petycjach, wciąż czeka na rozpatrzenie przez Sejm RP. Apelujemy do Posłów o rozpoczęcie prac nad tym projektem i zapewnienie prawa do życia wszystkim poczętym dzieciom.

 

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosicki – prezes

dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes

Anna Dyndul – sekretarz

logo

You may also like

Facebook