Światowe Dni Młodzieży: warsztaty o miłości i seksualności w ramach programu Archipelag Skarbów

by

„Miłość i seksualność – jak poprowadzić młodzież w kierunku szczęśliwego małżeństwa i rodziny w dzisiejszych czasach?” – pod takim hasłem odbędą się warsztaty dla młodzieżowych liderów 20+ poprowadzone w ramach programu Archipelag Skarbów w trakcie Festiwalu Młodych na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Spotkanie zaplanowano we wtorek 26 lipca (godz. 9.00-13.00) w sali wykładowej AGH budynek B8 (ul. Akademicka 2).

 

Warsztaty skierowane są do osób powyżej 20 roku życia, których misją jest wspieranie młodych lub tych, którzy rozważają podjęcie się takiego społecznego lub zawodowego zaangażowania.  Na spotkanie zaproszone są również osoby w wieku powyżej 30 i 40 lat, którzy mogą podzielić się cennym doświadczeniem. Warsztaty są przeznaczone dla pielgrzymów z zagranicy oraz będą prowadzone w języku angielsku bez tłumaczenia na język polski.

 

„Pokażemy nasz sposób pracy i strategię naszego dzieła. Chcemy zainspirować młodzieżowych liderów do rozkręcenia w ich kraju takiej pozytywnej i zgodnej z chrześcijaństwem działalności profilaktycznej jaką jest Archipelag Skarbów. Chcemy im pokazać nie tylko nasz program, ale także strategię działania, która obejmuje prowadzenie badań naukowych, kontakty z władzami, mediami, system organizacji trenerów” – podkreślają organizatorzy i proszą – „każdy kto przeczyta tę informację jest proszony, by zawiadomić o tych warsztatach pielgrzymów zagranicznych, do których ma dostęp”.

 

Archipelag Skarbów to „to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (…) Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęcamy młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów ® pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał” – piszą realizatorzy projektu na stronie www.program.archipelagskarbow.eu

 

Szczegóły dot. wydarzenia: www.facebook.com

You may also like

Facebook