Światowy Dzień Transplantacji

by FUNDACJA JZN
W piątek 26 października przypada Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. Tego dnia Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna kampanię edukacyjno-informacyjną „Solidarnie dla transplantacji”.

 

Każdy z nas może być potrzebującym biorcą lub pomocnym dawcą, dlatego w tym szczególnym dniu chcemy zachęcić do okazania swojego wparcia poprzez zmianę zdjęcia profilowego w mediach społecznościowych przy użyciu nakładki „Solidarnie dla transplantacji”.

 

Głównym celem startującej kampanii jest zwiększenie dostępności leczenia przeszczepami w Polsce i przybliżenie się do europejskich wskaźników w zakresie liczby dokonywanych transplantacji (średnia europejska to 21,5 dawcy na milion mieszkańców, w Polsce wskaźnik ten wyniósł 14,6 – dane za 2017 rok).

 

By osiągnąć zamierzony efekt zaplanowano działania edukacyjno-informacyjne mające na celu zwiększenie społecznego poparcia dla transplantacji jako metody leczenia. Akcent stawiany jest właśnie na solidarność: „Leczenie za pomocą przeszczepów jest możliwe tylko przy współpracy wielu osób, w tym: dawcy, biorcy i specjalistów. Tak więc każdy z nas jest częścią tej metody – każdy z nas może okazać się potrzebującym biorcą, każdy z nas może zostać dawcą” – powiedział Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

 

 

Piątkowe aktywności w mediach społecznościowych inaugurują kampanię edukacyjno-informacyjną resortu zdrowia „Solidarnie dla transplantacji”, która kontynuuje i rozwija działania rozpoczęte w 2015 roku pod hasłem „Zgoda na życie”. Zaplanowane aktywności (m.in. kampania reklamowa w mass mediach, działania edukacyjne  w szkołach, na uniwersytetach i w seminariach duchowych, spotkania ze specjalistami, wystawy, wydarzenia związane z „Biegiem po nowe życie”, współpraca z samorządami)  będą realizowane przez najbliższe dwa lata, do końca 2020 roku.

 

Na stronie internetowej kampanii www.zgodanazycie.pl zamieszczono kluczowe informacje o tym, kto i w jaki sposób może zostać dawcą (zarówno za życia jak i po śmierci), jakie są rodzaje przeszczepów, opisano proces oczekiwania na przeszczep i sytuację biorcy po przeszczepie, a także przybliżono historię polskiej medycyny transplantacyjnej. Na stronie można też znaleźć listę pomocnych placówek i instytucji oraz aktualności o wydarzeniach w ramach kampanii.

You may also like

Facebook