Sympozjum naukowe „Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny”

by

4 grudnia 2016 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się VI sympozjum naukowe z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”, pt. „Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny”.

 

Tematyka konferencji obejmuje dotychczas nie poruszane zagadnienia w ujęciu interdyscyplinarnym z zakresu: „Niepomyślnej diagnozy prenatalnej dla matki lub dziecka oraz całej rodziny” – informują organizatorzy. „Temat tym ważniejszy, że poruszany w płaszczyźnie medyczno-etyczno-prawnej z podkreśleniem potrzeby postawy humanizmu wobec każdej, a zwłaszcza najsłabszej, istoty ludzkiej od chwili narodzin aż do naturalnej śmierci”.

 

„Zaproszeni eksperci przedstawią najnowsze osiągnięcia w zakresie diagnostyki, terapii oraz możliwość pomocy rodzicom i dziecku dotkniętemu ciężką chorobą w okresie przed narodzinami. W ubiegłym roku przedstawiono już część zagadnień dotyczących strat prokreacyjnych do 22 tygodnia ciąży. W uzupełnieniu planujemy omówić tematykę możliwych interwencji in utero, terapii genowej i immunoterapii. Poruszymy również zagadnienia paliatywnej opieki nad dziećmi nieuleczalnie chorymi już na sali porodowej i oddziale Intensywnej terapii noworodka. Zamierzamy pochylić się nad zagadnieniami ciężkiej choroby matki w ciąży, w tym nowotworów i stanów zagrażających również życiu dziecka jeszcze wewnątrzmacicznie. Klamrą zamykającą będzie panel dyskusyjny z udziałem osób zaangażowanych w pomoc i wsparcie dla wszystkich doświadczających tych bolesnych problemów”, wyjaśniają organizatorzy.

 

Źródło: www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl

You may also like

Facebook