Szkolenia dla rodziców adopcyjnych dzieci z FASD

by FUNDACJA JZN
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie organizuje szkolenie dla rodziców adopcyjnych na temat pracy z dziećmi z FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych). Zainteresowane osoby mogą zgłaszać chęć udziału do 22 lutego (piątek). Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

W cyklu spotkań mogą wziąć udział rodzice w siedmiu bezpłatnych weekendowych zjazdach (piątek, sobota) w terminach 29-30 marca, 12-13 kwietnia, 10-11 maja, 28-29 czerwca, 27-28 września, 18-19 października oraz 22-30 listopada. W programie przewidziano m.in. wykłady, szkolenia, spotkania w grupach wsparcia, a także możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem.

Szkolenia zaplanowano w hotelu Batory, przy ul. gen. Romana Sołtyka 19 i w Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie.

Aby skorzystać ze szkolenia należy przesłać do 22 lutego 2019 roku zgłoszenie na adres mailowy: [email protected]. W mailu należy podać imię i nazwisko (lub imiona i nazwiska), adres korespondencyjny i aktualny numer telefonu. Szkolenie obejmie 30 osób. O kwalifikacji zadecyduje kolejność zgłoszeń oraz rozmowa telefoniczna, przeprowadzona przez jednego z członków Zespołu ds. FASD. Zakwalifikowane osoby otrzymają potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Szczegóły na dzieciecyszpital.pl.

Źródło: malopolska.pl

You may also like

Facebook