Sztuczna inteligencja pomoże w walce z rakiem prostaty

by FUNDACJA JZN
Narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które lekarze będą mogli wykorzystać w celu ułatwienia wyboru właściwej terapii raka prostaty, powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI PIB).

Platforma, która pomoże szybciej diagnozować raka prostaty, powstanie m.in. dzięki dofinansowaniu ze środków programu INFOSTRATEG, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Jak poinformowało OPI PIB w czwartek, innowacyjne narzędzie będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję, która ułatwi lekarzom wdrożenie właściwej terapii w przypadku raka prostaty. Podano, że co roku na świecie ten rodzaj raka wykrywany jest u 1,2 miliona osób. W Polsce jest on najczęstszym nowotworem litym występującym u mężczyzn.

Cytowany w komunikacie instytutu jego dyrektor dr inż. Jarosław Protasiewicz powiedział, że w OPI PIB już od kilku lat trwają prace nad wykorzystaniem uczenia maszynowego i głębokiego w diagnostyce raka prostaty.

„Rezultaty badań są bardzo obiecujące, dlatego cieszę się, że udało nam się zdobyć dofinansowanie z programu INFOSTRATEG. Dzięki niemu będziemy mogli zaoferować placówkom medycznym nowoczesne narzędzie, które szybko i co najważniejsze skutecznie, oceni potencjalne zmiany nowotworowe. Oczywiście nie zastąpi ono lekarza, ale znacznie ułatwi jego pracę. Sztuczna inteligencja ma olbrzymi potencjał. Mamy w Polsce świetnych ekspertów IT. Teraz powinniśmy wdrażać ich innowacje w wielu dziedzinach życia” – podkreślił Protasiewicz.

Eksperci pracujący w Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji (LSSI) OPI PIB opracowali platformę badawczą eRADS, która służy do standaryzacji opisów raportów medycznych. Z komunikatu wynika, że narzędzie to pozwala radiologom obiektywnie ocenić istotność kliniczną zmiany na podstawie pięciostopniowej skali PI-RADS (Prostate Imaging-Reporting and Data System).

„To innowacyjne narzędzie OPI PIB nie jest jeszcze ogólnodostępne dla lekarzy. Otrzymanie dofinansowania z NCBR umożliwi jego wdrożenie na szeroką skalę. Najpierw, jako platformę e-learningową, później, po ewentualnej fazie badań klinicznych, jako pełnowartościowy system raportowania strukturalnego wspomagany algorytmami” – sprecyzowano.

W komunikacie wyjaśniono, że rezultatem prac naukowców z OPI PIB będzie nowoczesne narzędzie do opisów wyników badań, co ma przełożyć się na poprawę komunikacji między radiologami i klinicystami, a w rezultacie na lepszą opiekę nad pacjentem. Podano, że eRADS wspiera również tworzenie wiarygodnych, dobrze opisanych i referencyjnych zbiorów danych, które mogą posłużyć do rozwoju badań naukowych nad metodami diagnozowania i leczenia nowotworów.

„Rak prostaty stanowi duży i ciągle rosnący problem medyczny i społeczny. W jego skutecznej diagnostyce coraz większą rolę odgrywa diagnostyka obrazowa, a w szczególności multiparametryczny rezonans magnetyczny (mpMRI). Ocena badania mpMRI jest zadaniem złożonym i wieloaspektowym, zaś jakość raportowania zmian i komunikacja radiolog – klinicysta odgrywa fundamentalną rolę dla wdrożenia właściwego leczenia pacjentów” – powiedział cytowany w komunikacie Piotr Sobecki, kierownik Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji w OPI PIB. Ocenił, że biorąc pod uwagę niedobory kadrowe radiologów oraz długi czas zdobywania doświadczenia w ocenie badań mpMRI, użycie sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie.

W projekt, który rozpocznie się 1 października, zaangażowane jest również Dolnośląskie Centrum Onkologii (DCO). Placówka ta, jako pierwsza w Polsce, wprowadziła Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej.

Szymon Zdziebłowski
Źródło: naukawpolsce.pap.pl

You may also like

Facebook