Szwajcaria na drodze do legalizacji diagnostyki preimplantacyjnej

by

5 czerwca 2016 r. w Szwajcarii odbędzie się głosowanie nad zmianą ustawy o medycznie wspomaganej prokreacji. W czerwcu ubiegłego roku w referendum została już zaaprobowana zmiana w konstytucji, która otworzyła drzwi dla legalizacji diagnostyki preimplantacyjnej. 62% obywateli poparło wtedy tę modyfikację.

 

Ustawa wprowadzająca w życie proponowane zmiany „ustala sposoby analizowania embrionów in vitro”: diagnostyka preimplantacyjna będzie dopuszczalna w dwóch przypadkach – w przypadku par, które są nosicielami poważnej choroby dziedzicznej oraz w przypadku par niepłodnych, szczególnie tych, które kilkukrotnie doświadczyły poronienia.

 

Do tej pory według szwajcarskiego prawa wszystkie embriony powstałe w wyniku zapłodnienia in vitro musiały zostać zaimplantowane. Nowe prawo „pozwala lekarzom na to, by wybrać i zaimplantować tylko jeden embrion” w celu ograniczenia ciąż bliźniaczych i trojaczych. Embriony „nadliczbowe” będą przechowywane „w celu późniejszego wykorzystania”. Podczas jednego cyklu możliwe będzie stworzenie aż dwunastu embrionów, czyli aż czterokrotnie więcej niż aktualnie. Zakazane pozostanie tworzenie tzw. „dzieci-lekarstw”. Koszty diagnostyki będą pokrywane przez korzystające z niej pary i nie będą objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

Po stronie zmodyfikowanej ustawy opowiada się Rada Federalna oraz Parlament. Celem zmian ma być „położenie kresu turystyce prokreacyjnej” oraz „sprawienie, by pary nie musiały stawać przed trudną decyzją o przerwaniu ciąży”. Przeciwko nowej ustawie występuje natomiast Ewangelicka Partia Ludowa, środowiska chrześcijańskie i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością.

 

Źródło: www.genethique.org

You may also like

Facebook