Tennessee zakaże wykonywania aborcji od momentu wykrycia bicia serca dziecka?

Ustawodawcy w amerykańskim stanie Tennessee rozważą projekt ustawy zakazujący dokonywania aborcji na dzieciach, u których wykryje się bicie serca. Ustawa 0108 została zaprezentowana w styczniu przez republikanina Jamesa Van Hussa. Jej projekt zakłada konieczność przeprowadzenia przed aborcją badań wykrywających bicie serca i „zabrania indukowania sztucznego poronienia od momentu wykrycia bicia serca płodu, za wyjątkiem pewnych nagłych sytuacji medycznych”.

 

Nauka mówi, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie zapłodnienia, a bicie serca jest niezaprzeczalną oznaką życia. Najnowsze badania w tej kwestii dowodzą, że serce człowieka w łonie matki zaczyna bić już w nawet 16. dniu po zapłodnieniu. Ustawa w Tennessee wymagałaby od lekarzy przeprowadzających aborcję dać kobiecie możliwość przed procedurą „przerwania ciąży”, zobaczenia lub usłyszenia bicia serca jej dziecka.

 

Źródło: www.liveaction.org