USA – zaaprobowano algorytm do przewidywania śmierci

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration – FDA) zatwierdziła „pierwszy algorytm monitorowania parametrów życiowych u pacjentów w celu przewidywania potencjalnie śmiertelnych zdarzeń na kilka godzin przed ich wystąpieniem”.

 

Opracowany przez firmę ExcelMedical algorytm wykorzystuje sztuczną inteligencję, która wykrywa „subtelne zmiany w objawach życiowych i ostrzega do sześciu godzin przed potencjalnym przypadkiem śmierci”. System może łączyć ze sobą różne oznaki życiowe. Według ExcelMedical jest on w 96% dokładny. Firma zwraca uwagę, że algorytm realizuje niemożliwe do spełnienia przez pracowników służby zdrowia zadanie, mianowicie ciągłe monitorowanie pacjenta.

 

Źródło: www.genethique.org