Ustawa „Mama4Plus” dyskryminuje ojców?

by FUNDACJA JZN
Na 58 tys. wniosków o przyznanie matczynej emerytury, 172 formularze złożyli mężczyźni. „Dziennik Gazeta Prawna” ocenił, że ustawa „Mama 4 plus” dyskryminuje ojców. Gazeta napisała, że mężczyźni mają ograniczone prawo do świadczenia. Matczyna emerytura przysługuje ojcu w sytuacji, gdy matka porzuci rodzinę lub umrze.

Do publikacji dziennika odniósł się wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Polityk przypomniał, że program „Mama 4 plus” opiera się na tradycyjnym modelu rodziny. Dodał też, że zmian w ustawie nie będzie.

– Ustawa jest tak skonstruowana, że w pierwszej kolejności świadczenie zapewnia minimalną emeryturę matkom, które nie spełniają wymogów uzyskania minimalnej emerytury bądź tę emeryturę mają niższą i wtedy mają wypłacaną różnicę. Z tego przepisu wynika, że gdy matka nie żyje lub została pozbawiona praw rodzicielskich, czyli nie wychowywała dzieci, to to świadczenie może być również przyznane w takiej samej sytuacji ojcu, jeśli nie ma takich uprawnień. Tak jest zapisany ten przepis i na dzisiaj nie przewidujemy zmian w tym zakresie – powiedział Stanisław Szwed.

Ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym „Mama 4 plus” prezydent Andrzej Duda podpisał w lutym. Zgodnie z nią matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, mają prawo do minimalnej emerytury.

Źródło: radiomaryja.pl

You may also like

Facebook