Ustępujący prezydent USA ogłosił orędzie na tegoroczny Dzień Świętości Życia Ludzkiego

by FUNDACJA JZN
W przededniu swego odejścia z urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił 19 stycznia swój ostatni dokument – orędzie z okazji Narodowego Dnia Świętości Życia Ludzkiego, obchodzonego 22 bm. Ustanowił go 13 stycznia 1984 prezydent Ronald Reagan w 11. rocznicę wydania przez Sąd Najwyższy USA orzeczenia w sprawie Roe przeciw Wade, która utorowała drogę do legalizacji aborcji w tym kraju. Dzień ten jest obchodzony 22 stycznia lub nazajutrz, jeśli 22 wypada w niedzielę.

W swym przesłaniu jego autor podkreślił wartość życia ludzkiego i doniosłość świętowania “cudu istnienia człowieka”. Wysoko ocenił fakt, że w kraju są “silne matki, mężne studentki oraz wiarygodni członkowie wspólnoty i ludzie wiary, które przewodniczą potężnemu ruchowi na rzecz budzenia sumienia Stanów Zjednoczonych i budowania wiary, że każde życie ludzkie jest godne szacunku, ochrony i opieki”. Trump wyraził uznanie oddaniu „niezliczonych pionierów obrony życia”, dodając, że „wezwanie, aby każda osoba uznała świętość życia, rozlega się coraz donioślej w Stanach Zjednoczonych”. Przypomniał ponadto, że w ostatnim dziesięcioleciu stale spadała liczba aborcji i „dziś ponad 3/4 Amerykanów popiera ograniczenia przerywania ciąży”.

Ustępujący prezydent dokonał następnie przeglądu głównych inicjatyw swego rządu przeciw aborcji i na rzecz życia. Przypomniał, że przywrócił i umocnił „Politykę Miasta Meksyku” prezydenta Ronalda Reagana [z 1984; nazwa nawiązuje do Międzynarodowej Konferencji Ludnościowej ONZ w stolicy Meksyku, na której podstawie Reagan ograniczył możliwość dokonywania aborcji – KAI], wydał “historyczne przepisy w obronie życia w celu zarządzania funduszami podatników” oraz podjął działania na rzecz ochrony „praw sumienia lekarzy, pielęgniarek i organizacji takich jak Siostrzyczki Ubogich”.

Zdaniem Trumpa jego administracja ochroniła ważną dla życia rolę adopcji, opartej na wierze. „W ONZ dałem jasno do zrozumienia, że biurokraci światowi nie robią niczego innego poza atakowaniem suwerenności tych krajów, które strzegą życia niewinnych”. Były już prezydent przypomniał ponadto, że zaledwie kilka miesięcy temu jego kraj dołączył do 32 innych państw, podpisując Deklarację Konsensusu z Genewy, „wzmacniającą globalne wysiłki na rzecz poświęcenia więcej uwagi kobietom, ochrony wszystkich istnień ludzkich i umocnienia rodzin”.

Orędzie Trumpa zawiera też różne odniesienia do boskości: “Gdy każda osoba jest traktowana jako umiłowane dziecko Boże, ludzie mogą osiągnąć swe największe możliwości”. Zaznaczył również, że “Stwórca Wszechmocny obdarza każdą osobę wyjątkowymi zdolnościami, cudownymi marzeniami i wielkimi propozycjami”.

Na zakończenie swego dokumentu ustępujący szef państwa wezwał Kongres, aby “strzegł i bronił godności każdego życia ludzkiego, łącznie z nienarodzonymi”. Zaapelował do narodu amerykańskiego, aby nadal dbał o kobiety, które niespodziewanie zaszły w ciążę oraz aby w sposób jeszcze bardziej znaczący popierał adopcję i troskę o stworzenie tak, aby każde dziecko mogło znaleźć dom pełen miłości. „I wreszcie proszę wszystkich obywateli tego wielkiego państwa, aby słuchali dźwięku milczenia, wywołanego przez pokolenie stracone dla nas, a następnie aby zabierali głos za tych wszystkich, których dotknęła aborcja, zarówno widzialna, jak i niewidzialna” – zakończył swój dokument D. Trump

Źródło: KAI

You may also like

Facebook