UW uruchamia nowy kierunek w całości poświęcony językowi migowemu

by FUNDACJA JZN
Na Uniwersytecie Warszawskim powstał nowy kierunek: filologia polskiego języka migowego. Są to studia drugiego stopnia w całości poświęcone językowi migowemu. Rekrutacja niebawem, zajęcia ruszą jesienią – poinformował PAP kierownik pracowni lingwistyki migowej UW Paweł Rutkowski.

„Otwieramy nowy kierunek studiów, po raz pierwszy w historii polskich uniwersytetów będziemy mieć kierunek poświęcony w całości polskiemu językowi migowemu. Kierunek będzie się nazywał filologia polskiego języka migowego i będzie kształcić w zakresie tego języka analogicznie do filologii obcych, np. włoskiej czy angielskiej” – wskazał Rutkowski.

Studia drugiego stopnia mogą być kontynuacją wcześniejszej nauki lub podjęciem pokrewnych lub zupełnie nowych studiów. Przeznaczone są dla osób, które mają już dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny.

„Cały intensywny kurs będzie trwał dwa lata. Mogą w nim wziąć udział np. absolwenci dowolnego kierunku licencjackiego, np. psycholog, który chciałby pracować z głuchymi; informatyk, który chce tworzyć rozwiązania dla głuchych, czy dowolny specjalista pracujący z głuchymi” – zauważył Rutkowski.

Podkreślił, że poza Uniwersytetem Karola w Pradze, który ma studia dotyczące języka migowego, w całej tzw. nowej Unii Europejskiej nie ma tego typu studiów. „Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że udało się doprowadzić do jego powstania na UW. Teraz ważne, by udało się dotrzeć do studentów z informacją o tych studiach, by mogli je rozważyć” – dodał.

Zaznaczył, że przy rejestracji studia nie jest wymagana znajomość języka migowego. „Elementem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna o tym, co kandydat wie o głuchych, jaką ma motywację, by przyjść na studia, czy np. wie, że na świecie jest 200 języków migowych, a nie jeden wspólny, jak niektórzy sądzą” – wskazał Rutkowski.

„Przygotowaliśmy maksymalnie 40 miejsc. Ważne, by przyszli ludzie naprawdę zmotywowani, tacy, którzy potem będą chcieli angażować się w prace z głuchymi jako tłumacze, specjaliści” – dodał.

Katarzyna Lechowicz-Dyl
Źródło: naukawpolsce.pap.pl

You may also like

Facebook