VIII Bydgoskie Dni Bioetyczne (13 kwietnia 2019 r.)

by FUNDACJA JZN
W ramach VIII Bydgoskich Dni Bioetycznych 13 kwietnia br. odbędzie się konferencja naukowa „Dylematy Etyczne i Społeczne w Trudnych Sytuacjach Medycznych Początku i Końca Życia”. Konferencja rozpocznie się o godz. 09.30 w sali Audytorium CM UMK w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 13-15.

Specjaliści z całego kraju w dwóch sesjach naukowych wygłoszą referaty dotyczące m.in. następujących zagadnień: „Badania prenatalne z punktu widzenia genetyka i pediatry” (prof. Robert Śmigiel), „Leczenie, terapia eksperymentalna i perspektywa terapeutyczna schorzeń genetycznych” (prof. Andrzej Maciej Kochański), „Osoby z zespołem Downa są wśród nas – dylematy etyczne i społeczne” (dr Monika Zazula), „Problemy etyczne i psychospołeczne niepełnosprawnych kobiet w ciąży” (prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska) oraz „Czego oczekuje chory w końcowym etapie życia?” (prof. Małgorzata Krajnik). Spotkanie zakończy dyskusja panelowa z udziałem specjalistów.

Pełny program oraz plakat dostępny jest na stronie: www.bil.org.pl

Organizatorem konferencji naukowej  jest Komisja Bioetyczna Bydgoskiej Izby Lekarskiej wraz z podmiotami współpracującymi, pod patronatem Prezesa Bydgoskiej Izby Lekarskiej – dr Marek Bronisz, Przewodniczącego Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej – prof. Marek Czarkowski. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Medycyna Praktyczna.

You may also like

Facebook